Entäs jos? Professori Pentti Murolen blogipohdintoja 2012–2021 -kirja ilmestynyt

RIL:in tuorein julkaisu – Entäs jos? Professori Pentti Murolen blogipohdintoja 2012–2021 perustuu professori, diplomi-insinööri Pentti Murolen lähes 700 blogikirjoitukseen kymmenen vuoden ajalta. Niissä hän tarkastelee syvällisesti muun muassa kaupunki- ja liikennesuunnittelua pohtien usein: Entäs jos tehtäisiin näin?

Pentti Murolen (1934–2021) suunnittelufilosofia kiteytyi koko uran ajan ennakkoluulottomiin, laajakatseisiin visioihin, kovaan tutkimiseen, yhteiskunnalliseen ajatteluun ja periksiantamattomaan työhön. Hän korosti näkökulmien laajakatseisuutta viimeaikaisessa kaupunkisuunnittelussa. ”Nyt on kaksi selkeää tavoitetta: asuntojen tuottaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen. Mutta hetkinen – tuntuu tutulta! Ne eivät suinkaan ole uusia tavoitteita. Ne ovat aina olleet olemassa. Jokainen voi allekirjoittaa nuo kaksi tavoitetta. Minä ainakin allekirjoitan ne aina, heti ja sumeilematta. En kuitenkaan allekirjoita niitä ilman ehtoja, en numeroleikkinä.”

Kirja tuo esiin voimakasnäkemyksellisen ajattelijan ja kaupunkisuunnittelijan näkökulmia viimeisen vuosikymmenen ajankohtaisiin asioihin. Tarkastelutasoina ovat niin yhteiskunnallinen kuin ihmisen mittakaava – sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Blogikirjoituksiin sisältyy valtava määrä tutkittua tietoa ja huolellisesti tehtyjä graafeja. Ne avaavat sen, kuinka monista näkökulmista yhteiskunnan kehittämistä pitää katsoa ihmisiä unohtamatta. Kirjoitukset ovat arvokasta oppia nykyisille ja tuleville kaupunki-, liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelijoille.

Kirjassa käsitellään viimeisimpiä yhteiskunnallisesti merkittäviä ajankohtaisia teemoja, kuten Helsingin kasvustrategiaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa, hiilineutraalisuustavoitteita ja kaupungin muutosta auton kaupungista pyöräilyn ja jalankulun kaupungiksi.

Murole teki lähes 70-vuotisen uransa yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijana, yrittäjänä, visionäärinä ja vaikuttajana sekä kotimaassa että ulkomailla. Eläkkeelle jäätyään hän jatkoi aktiivista vuoropuhelua kirjoittamalla omaa blogiaan kymmenen vuoden ajan. Blogiaineisto edustaa syvällistä, välillä kriittistä pohdintaa ja analyysiä suunnittelufilosofian kehityksestä eri vuosikymmenillä, yhteiskunnallisen päätöksenteon monimutkaisuudesta, hankkeiden historiasta, saavutuksista ja tappioista.

Kirjan jakelu perustuu ilmaisjakeluun ja sen voi noutaa Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy (Perämiehenkatu 12 E 00150 Helsinki) arkisin klo 10.00–16.00 välisenä aikana.

Kirja on myös ladattavissa RIL:n kirjakaupasta.