Seura

Föreningen för samhällsplanering – The Finnish Society of Urban Planning

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry perustettiin vuonna 1959 yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen foorumiksi, missä käsitellään rakennettuun ympäristöön, suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä.

Seura järjestää seminaareja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, ekskursioita, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Tapahtumista tiedotetaan verkkosivujen lisäksi jäsenten sähköpostilistalla, Facebookissa ja Twitterissä. Seura julkaisee säännöllisesti Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu.

Jäsenistöömme kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia, alan tutkijoita ja muita yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita. Seuralla on noin 350 jäsentä ja lisäksi yhteistyöjäseniä. Oulussa toimii vireä paikallisosasto.

YSS ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Säännöt

Yhdyskuntasuunnittelu seura ry:n säännöt (PDF)

Toiminta

Yhdyskuntasuunnittelun seuran tarkoituksena on olla aktiivinen vaikuttaja suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun ja sen tutkimuksen sekä kaupunkitutkimuksen kentillä. Seura pyrkii yhdistämään yhdyskuntasuunnittelun toimijoita ja asukkaita luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja vaikuttamiseen epämuodollisissa tilaisuuksissa. Seuran toiminta perustuu kolmen tahon – seuran johtokunnan, Yhdyskuntasuunnittelu -lehden (toimitus ja toimituskunta) sekä Pohjois-Suomen alueosaston – itsenäiseen toimintaan ja keskinäiseen yhteistyöhön.

Seminaarit ja tapahtumat

YSS järjestää vuosittain Kaupunkitutkimuksen päivät yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuranSuomen kaupunkitutkimuksen seuran ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa. Suurempien tapahtumien lisäksi seura järjestää vuoden aikana vähintään 1-2 keskustelutilaisuutta vaihtelevista teemoista. Tilaisuuksissa on alustajina alan asiantuntijoita. Kevyen profiilin retkiä ja keskustelutilaisuuksia on toteutettu kaikille avoimina ja maksuttomina ja yhteistyössä monien muiden kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen toimijoiden kanssa. Toimintaa ja lehteä on tehty tunnetuksi erilaisilla tiedepäivillä, muissa tapahtumissa ja mediassa. Pikkujoulujen yhteydessä jaetaan vuosittain Yhdyskuntasuunnittelun ruusut ja risut.

Retket

Seura vuosittain retkiä niin Suomessa kuin myös ulkomailla. Viime vuosina olemme osallistuneet muun muassa asuntomessuille, käyneet ekskursioilla Tartossa, Porvoossa ja Helsingin saaristossa. 

Vuosikokous

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Kokouksessa:

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
  • Todetaan kokouksen laillisuus.
  • Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
  • Määrätään johtokunnan jäsenten lukumäärä, valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.
  • Käsitellään ne muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta.

Hallinto

Seuran toimintaa johtaa johtokunta, joka kokoontuu kuukausittain suunnittelemaan seuran toimintaa. Johtokuntaa johtaa puheenjohtaja, minkä lisäksi seurassa toimii käytännön asioita hoitava sihteeri ja talousvastaaja. Johtokunta voi myös perustaa halutessaan valiokuntia, jotka voivat järjestää erilaisia toimintoja. Lisäksi johtokunta valitsee julkaisulle päätoimittajan, joka on yhteisvastuussa toimitussihteerin kanssa toimituskunnan toiminnasta.

Jäsenet ja jäsenyydet

Seuralla on noin 300 jäsentä ja yhteisöjäsentä.

Seura toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenenä.

Paikallistoiminta

YSS:in alaisuudessa toimii aktiivinen Pohjois-Suomen alueosasto, joka tarjoaa alueen suunnittelijoille ja tutkijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille puitteet keskustelulle ja mahdollisuuksia tietämyksen lisäämiselle. Alueosasto järjestää ekskursioita ja muita tapahtumia Pohjois-Suomessa.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Yhdyskuntasuunnittelu-lehti

Yhdyskuntasuunnittelu-lehden sisällöllisestä kehittämisestä vastaa päätoimittaja, tukenaan toimitussihteeri ja toimituskunta. Lehti toimii johtokunnan ja lehden tekijöiden yhdessä sopiman talousraamin puitteissa. Lehden numerot julkaistaan myös sähköisinä Open Access –periaatteella. 

Tiedottaminen

Seura näkyy ja vaikuttaa Yhdyskuntasuunnittelu-lehden, internetsivuston, FacebookinTwitterin sekä erilaisten, tapahtumien ja tilaisuuksien kautta. Seura toimittaa myös mediaan ajankohtaista tietoa ja selostuksia tapahtumistaan. Keskustelutilaisuuksista ja muista ajankohtaisista tapahtumista ilmoitetaan sähköpostitse yss-listan kautta. Tapahtumissa annetaan näkyvyyttä lehdelle ja kerrotaan mahdollisuuksista liittyä seuran jäseneksi.

Lausunnot ja kannanotot

Seura ottaa halutessaan kantaa ajankohtaisiin suunnittelukysymyksiin ja antaa pyydettäessä lausuntoja esimerkiksi ministeriöille.