Yhdyskuntasuunnittelun seura ry • Vuoden 2023 yhdyskuntasuunnittelun Ruusut ja Risut -tunnustukset jaettu

  Yhdyskuntasuunnittelun seura jakaa vuosittain Ruusut-tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Vuoden 2023 Ruusut saa arkkitehti SAFA ja arkkitehtuurikriitikko AICA Tarja Nurmi joka toinen vuosi järjestettävän ArkRex-arkkitehtuurielokuvafestivaalin perustajana ja kuraattorina.  Arkkitehti Tarja Nurmen aikaansaamasta ArkRex-elokuvatapahtumasta on muodostunut oloissamme ainutlaatuinen, kahteen tiiviiseen päivään keskittyvä kokonaisuus. Nurmen kansainvälisten kontaktien kautta päästään näkemään uusia ja vanhempiakin, arkkitehtuuriin tiukemmin tai löysemmin kiinnittyviä elokuvia, joita…

  Read more: Vuoden 2023 yhdyskuntasuunnittelun Ruusut ja Risut -tunnustukset jaettu

 • Huopalahti maailmankartalle

  Yhdyskuntasuunnittelun seura pääsi vierailemaan Liisa Akimofin rakennuttamassa, vanhoja ja terveelliseksi koettuja rakennusteknisiä ratkaisuja hyödyntäneessä Huopalahden rautatieaseman uudiskohteessa. Monien värikkäiden vaiheiden jälkeen hyväksyttiin neljäksi sadaksi vuodeksi kestämään rakennettu rivitalo käyttöön elokuun lopulla 2023. Kaikki alkoi vuonna 2013. Senaatti-kiinteistöt laittoi myyntiin rantaradan varren perinteikkään Huopalahden rautatieaseman lähiympäristöineen. Liisa Akimofin tarjous voitti ja kaupat syntyivät. Vuonna 1921 rakennettu, Bruno…

  Read more: Huopalahti maailmankartalle

 • Entäs jos? Professori Pentti Murolen blogipohdintoja 2012–2021 -kirja ilmestynyt

  RIL:in tuorein julkaisu – Entäs jos? Professori Pentti Murolen blogipohdintoja 2012–2021 perustuu professori, diplomi-insinööri Pentti Murolen lähes 700 blogikirjoitukseen kymmenen vuoden ajalta. Niissä hän tarkastelee syvällisesti muun muassa kaupunki- ja liikennesuunnittelua pohtien usein: Entäs jos tehtäisiin näin? Pentti Murolen (1934–2021) suunnittelufilosofia kiteytyi koko uran ajan ennakkoluulottomiin, laajakatseisiin visioihin, kovaan tutkimiseen, yhteiskunnalliseen ajatteluun ja periksiantamattomaan työhön.…

  Read more: Entäs jos? Professori Pentti Murolen blogipohdintoja 2012–2021 -kirja ilmestynyt

 • YSS ry vietti pikkujouluja 30.11.2023

  Vuosien tauon jälkeen YSS vietti marraskuun viimeisenä päivänä pikkujouluja Aalto-yliopiston tiloissa Espoon Otaniemessä. Pikkujouluja vietettiin viimeksi ainakin vuonna 2017, silloin tammikuun puolella ja samalla jaettiin seuran Ruusut ja Risut. Vuosi 2019 oli seuran 60-vuotisjuhlavuosi ja sitä juhlittiin lokakuussa 2019. Covid 19 katkaisi perinteen, jota nyt elvytettiin. Tilaisuus Living + Hub -tilassa keräsi parikymmentä kiinnostunutta. Lokakuussa…

  Read more: YSS ry vietti pikkujouluja 30.11.2023


 • by Sirkku Wallin, Liisa Horelli
 • by Lauri Jääskeläinen
 • by Satu Huuhka, Arto Köliö, Pirjo Kuula, Jukka Lahdensivu
  Ilmastokriisin myötä kestävän kehityksen vaatimukset tuovat uudenlaisia tehtäviä yhdyskuntasuunnitteluun. Viihtyisän ja toimivan ympäristön luomisen ohella yhä tärkeämmiksi näkökulmiksi nousevat yhdyskuntarakentamisen materiaalien käyttö sekä sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, niin sanotut tuotesidonnaiset päästöt […]
 • by Jyrki Tarpio, Markku Norvasuo
  Monien suomalaisten kaupunkien kasvu suuntautuu esikaupunkien lähiöihin, joiden kaupunkirakennetta halutaan tästä syystä tiivistää. Tässä artikkelissa tarkastellaan tiivistämisen keinona lähiökerrostalojen horisontaalista laajentamista olemassa olevaa rakennuskantaa säästäen. Aihetta lähestytään pohtimalla sekä korttelien […]
 • by Sini Saarimaa, Veera Turku, Jenni Kuoppa, Anne Tervo, Markus Laine
  Perinteinen lomakekyselyihin perustuva asumispreferenssitutkimus kertoo yleistettävästi siitä, miten suomalaiset haluavat asua. Tällainen tieto perustuu usein tutkijoiden asettamiin vastausvaihtoehtoihin asukkaiden omien tulkintojen sijaan, ja jää yleiselle tasolle hyödyttääkseen suunnittelun kenttää. Saadaksemme […]