Yhdyskuntasuunnittelun seura ry
 • by Sirkku Wallin, Liisa Horelli
 • by Lauri Jääskeläinen
 • by Satu Huuhka, Arto Köliö, Pirjo Kuula, Jukka Lahdensivu
  Ilmastokriisin myötä kestävän kehityksen vaatimukset tuovat uudenlaisia tehtäviä yhdyskuntasuunnitteluun. Viihtyisän ja toimivan ympäristön luomisen ohella yhä tärkeämmiksi näkökulmiksi nousevat yhdyskuntarakentamisen materiaalien käyttö sekä sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, niin sanotut tuotesidonnaiset päästöt […]
 • by Jyrki Tarpio, Markku Norvasuo
  Monien suomalaisten kaupunkien kasvu suuntautuu esikaupunkien lähiöihin, joiden kaupunkirakennetta halutaan tästä syystä tiivistää. Tässä artikkelissa tarkastellaan tiivistämisen keinona lähiökerrostalojen horisontaalista laajentamista olemassa olevaa rakennuskantaa säästäen. Aihetta lähestytään pohtimalla sekä korttelien […]
 • by Sini Saarimaa, Veera Turku, Jenni Kuoppa, Anne Tervo, Markus Laine
  Perinteinen lomakekyselyihin perustuva asumispreferenssitutkimus kertoo yleistettävästi siitä, miten suomalaiset haluavat asua. Tällainen tieto perustuu usein tutkijoiden asettamiin vastausvaihtoehtoihin asukkaiden omien tulkintojen sijaan, ja jää yleiselle tasolle hyödyttääkseen suunnittelun kenttää. Saadaksemme […]