Vuoden 2022 Ruusut saa Helsingin Kuninkaantammen kaupunginosa

Yhdyskuntasuunnittelun seura jakaa vuosittain Ruusut-tunnustuksen esimerkillisestä  työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Vuoden 2022 Ruusut saa Helsingin  Kuninkaantammen kaupunginosa. Tänä vuonna Yhdyskuntasuunnittelun Risuja ei  jaeta. Ruusuilla ja Risuilla halutaan kannustaa Suomen kuntia ja muita toimijoita  hyvän elinympäristön suunnitteluun ja toteutukseen sekä toisaalta kiinnittää huomiota  epäonnistuneisiin toimiin ja politiikkaan.

Kuninkaantammen kaupunginosalle ojennettavat Ruusut on tunnustus ekologisen ja  ilmastoviisaan alueen suunnittelulle. Läntisessä Helsingissä rakentuva Kuninkaantammen  kaupunginosa on Eko-Viikin jälkeen pääkaupunkimme ensimmäinen laajempi projektialue,  jonka ykköstavoitteeksi on asetettu hiilipäästöjen minimoiminen.  

Honkasuon kaupunkikylään rajautuva Kuninkaantammi tulee valmistuttuaan olemaan 6000 asukkaan kaupunginosa. Kuninkaantammen ja Honkasuon tulokset osoittavat jo nyt, että  suunnittelulle asetetut tavoitteet tulevat täyttymään: Hiilijalanjälki on keskivertoalueita  pienempi.  

Kuninkaantammen kaavoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja  alueella on pilotoitu viherympäristön laatua ohjaavaa viherkerrointa. Materiaalien kierrätystä  on edistetty käyttämällä rakentamisessa syntynyt louhe alueen esirakentamiseen ja muun  muassa kivimuureihin, joiden avulla on luotu elämyksellistä ja vaihtelevaa urbaania  ympäristöä.  

Honkasuon alueella puolestaan on edistetty puurakentamista määräämällä asemakaavassa  rakennusten runkomateriaaliksi puu. Kaavaratkaisu rohkaisee muitakin kuntia hiilipäästöjä  vähentävien kaavamääräysten käyttämiseen. 

Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut – tunnustus jaetaan tiistaina 25.4.2023 kello 17  Tieteiden talolla. 

Ruusut ottavat vastaan Kuninkaantammen kaavoituksen tiimipäällikkönä ja pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Suvi Tyynilä Helsingin kaupunkiympäristön  toimialalla. Suvi Tyynilän rooli kaavamääräysten ilmastoviisauden kehittämisessä on ollut  keskeinen. Samassa tiimissä arkkitehti Ulla Jaakonaho ja suunnitteluavustaja Jaana Forsman ovat myös olleet mukana laatimassa alueen kaikkia asemakaavoja.