Vuoden kaupunkikirjoitus 2024 käsittelee sukupuolten tasa-arvoa lähiösuunnittelun näkökulmasta

Vuoden kaupunkikirjoitukseksi 2024 on valittu Arja Turusen kirjoitus Lähiösuunnittelu sukupuolten tasa-arvon esteenä? – Yhdistys 9 ja vaatimukset asumisen uudistamisesta 1960-luvulla. Kirjoitus on ilmestynyt Historiallisen Aikakausikirjan numerossa 121:4 (2023).

Arja Turunen piti luennon artikkelinsa aiheesta Kaupunkitutkimuksen päivillä 24.5.2024
Arja Turunen piti luennon Kaupunkitutkimuksen päivillä 24.5.2024.

Vuoden kaupunkikirjoitus tarkastelee sukupuolten tasa-arvoa ajavan Yhdistys 9:n historiallista toimintaa lähiösuunnittelun näkökulmasta. Vuoden kaupunkikirjoitus on helppolukuinen ja lähestyttävä, ja saa lukijan oivaltamaan, kuinka osallistavaa kaupunkisuunnittelu on ollut myös aiemmin; asukkaiden ja kansalaisten näkemykset ja mielipiteet on kuultu tai jätetty kuulematta myös vuosikymmeniä sitten.

Kaupunkitutkimuksen näkökulmasta tasa-arvotulokulma on tuore ja virkistävä. Sukupuoli ja tasa-arvon tavoittelu tuovat uuden näkökulman yhdyskuntasuunnittelun historiaan ja siihen vaikuttaneisiin radikaaleihin ideologioihin sekä lähiöiden arkeen.

Vaikka tutkimus on pohjimmiltaan historiallinen, on aihe tuotu keskusteluiden avulla tähän päivään. Tutkimus sisältää myös konkretiaa suunnitteluratkaisujen muodossa, joka on omiaan kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen välisen sillan rakentamisessa. Lähteitä on niin ikään käytetty monipuolisesti ja lähdeanalyysin kautta myös asuntopolitiikan näkökulma on sisällytetty artikkeliin. Vuoden kaupunkikirjoitus muodostaa hyvin arvokkaan lisän kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun alalle, ja on ehdottomasti palkitsemisen arvoinen.

Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto jaetaan vuosittain parhaalle suomenkieliselle kaupunkitutkimuksen alaan kuuluvalle tieteelliselle artikkelille. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että artikkeli on aihevalinnaltaan, näkökulmaltaan ja tutkimusotteeltaan itsenäinen, kiinnostava ja korkeatasoinen. Se tuo uutta kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja on ajankohtainen. Arvioinnissa huomioidaan myös huolellinen ja selkeä ilmaisu, jonka kautta tekstit avautuvat laajalle lukijakunnalle.

Artikkeli on luettavissa: Historiallinen aikakauskirja

Blogiteksti palkitun artikkelin pohjalta: Blogiteksti

Perinteikästä ja arvostettua kaupunkikirjoituspalkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Raati valitsi vuoden 2024 palkinnon kolmestatoista tiedelehtien esivalitsemasta artikkelista. Palkintoraadin jäseninä toimivat tutkijatohtori Pilvi Nummi (Aalto-yliopisto, YSS), yliopistonlehtori Silja Laine (Turun yliopisto, SKTS), informaatiopäällikkö Joona Packalén (Helsingin seudun liikenne, RYTS), erikoisasiantuntija Lauri Jääskeläinen (YM, YSS), dosentti Eerika Koskinen-Koivisto (Jyväskylän yliopisto, SKTS) ja tohtorikoulutettava Lassi Tähtinen (Aalto-yliopisto, RYTS). Raadin puheenjohtajana toimi Jamie Donovan (RYTS).

Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura palkitsevat vuosittain parhaan kaupunkitutkimusaiheisen kirjoituksen edellisenä vuonna julkaistuista kotimaisista tieteellisistä artikkeleista. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kaupunkitutkijoita työskentelemään kotimaisilla kielillä ja suomalaisia tiedejulkaisijoita julkaisemaan kaupunkiaiheisia kirjoituksia.

Uudenmaan urbaanien pikkukaupunkien uusi kukoistus: retki Hankoon 1.9.2023

Toukokuulta peruuntunut retki Hankoon siirretään toteutettavaksi perjantaina 1.9. mikäli lähtijöitä löytyy. Järjestelyjen edistämiseksi pyydetään ilmoittamaan kiinnostus Lauri Jääskeläiselle (jaaskla@gmail.com) viimeistään sunnuntaina 13.8. Jos kiinnostuneita lähtijöitä on noin kymmenen, voi seura järjestää ja osin kustantaa kimppakuljetuksen ja lounaan. Helsingin entisen apulaiskaupunginjohtajan ja nykyisen osavuosihankolaisen Pekka Korpisen kanssa on sovittu tapaaminen. Myös Hangon kaupungin edustajia on tarkoitus tavata.

Uudenmaan urbaanien pikkukaupunkien uusi kukoistus:
– Seniorien muuttoliike, monipaikkaisuus, meri ja kansallinen kaupunkipuisto
– Yksityinen rahoitus kaupunkirakentamisen ja uusiutuvan energian tukena

Mm. näistä teemoista kuulemme ja keskustelemme Hangon retkellä.

RETKEN OHJELMA

10.45 Hangon kaupungintalo, valtuustosali
Kaupunginjohtaja Denis Strandell
Tervetuloa
Hangon kasvunäkymät
Miten näkyy monipaikkaisuus ja ikäihmisten muutto Hangossa?

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen
Kaavoituksen ja rakennushankkeiden hotspotit, sekä kokemukset yksityisen sektorin mukanaolosta kaavahankkeissa
Hangon kylpylä, Kuningattaren vuori jne.

noin 13.00 LOUNAS

14.00 – 16.00 Tutustuminen Hangon kohteisiin kävellen
oppaina nykyinen osavuotinen hankolainen, entinen Helsingin apulaiskaupunginjohtaja 1991-2007, Pekka Korpinen sekä Hangon ent. kansliapäällikkö Jukka-Pekka Halme

Illalla mukavaa yhdessäoloa Hangon rannoilla ja ravintoloissa. Ja miksipä et jäisi yöksi Hangon iki-ihaniin villoihin!

MATKUSTUS

HANKOON HELSINGISTÄ
Helsingistä junalla: 8:36 Hki – 9.31 Karjaa, josta junabussi (9.36) Hankoon > 10.30.

PALUU HELSINKIIN
Junabussi lähtee Hangosta klo 17.20 tai 20.50 Karjaalle > Juna Helsinkiin Karjaalta klo 18.28, 19.28, 21.58 (toukokuun aikataulut on syytä tarkistaa!)

TAI KIMPPAKYYDILLÄ

RETKI ON MATKOJEN JA RUOKAILUN OSALTA OMAKUSTANTEINEN (osallistujat vastaavat kuluista itse). Ohjelmasta vastaa YSS ry.

ILMOITTAUTUMINEN
20.4.2023 mennessä

Lauri Jääskeläiselle jaaskla@gmail.com

Tutustu Hankoon jo ennen retkeä!