Aineiston sisäänjättö

Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä tieteellisten artikkeleiden julkaisemisesta päätetään asiantuntija-arvioinnin jälkeen. Arvioinnin suorittavat toimituskunta ja sen nimeämät asiantuntijat. Artikkelit toimitetaan asiantuntijoille ilman kirjoittajan nimeä.

Artikkeleina julkaistavien tekstien ohjepituus on 30.000–40.000 merkkiä välilyönteineen. Artikkelit aloitetaan ingressillä, jonka pituus on 200-800 merkkiä välilyönteineen. Mikäli artikkeliin liittyy tilaa vaativia kuvioita, taulukoita tai kuvia, artikkelin pituutta lyhennetään vastaavasti n. 1.000 merkkiä/kuvio.

Puheenvuoroina julkaistavien katsauksien ja keskustelupuheenvuorojen pituudet voivat vaihdella, mutta ne eivät saisi ylittää 10 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoituksissa mahdollisesti käytetyt lähteet ilmoitetaan kuten artikkeleissa.

Tutustu kirjoittajaohjeisiin, ennen aineiston toimitusta.
Lue myös Yhdyskuntasuunnittelu-lehden vertaisarvioinnin periaatteet.

Lehden vakiopalstojen teksteistä on sovittava etukäteen kyseisen palstan toimittajien kanssa.

Aineiston sisäänjättö: