YSS ry. VUOSIKOKOUS JA -SEMINAARI: HYVÄ, PAHA, OPPIVA VIRASTO

HYVÄ, PAHA, OPPIVA VIRASTO

TIETEIDEN TALOLLA ma 30.3. klo 17, Kirkkokatu 6, sali 505

Ovatko kaupunkien omat toimijat luomassa nahkaansa ja miten: onko esim. virastoista syntymässä ketteriä, oppivia ja Somea hyödyntäviä organisaatioita? Miten ne ovat järjestäneet jatkuvan oppimisen ja ammatillisuuden yhteisöllisen kehittämisen. Millaisia ulkopuolisia sparraajia käytetään? Miten oman toimintaympäristön muutoksia havainnoidaan? Mistä ja miten ammennetaan uutta intoa? Miten yhteistoiminnallista oppimista on harjoitettu lähiöiden kehittämisessä? Asiantuntijat ovat avainasemassa, asiantuntija-asema on kuitenkin yhä uudelleen lunastettava. Seminaarissa alustajat asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos, KSV, tiedottaja ja Some-palkinnon viime vuonna saanut Lauri Hänninen, rakennusvirasto HKR sekä kansalaistoiminnan johtaja Laura Hakokangas ja yhteisövalmentaja Kirsti Rinta-Panttila, Diakonissalaitos.

Seminaari alkaa klo 17.00. Sen jälkeen pidetään yhdyskuntasuunnittelun seuran YSS ry. vuosikokous, jossa valitaan uusi johtokunta ja kerrotaan myös tulevasta toiminnasta. Tilaisuudessa on pientä tarjoilua.

TERVETULOA OSALLISTUMAAN!

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry.

Lisätietoa seuran sihteeriltä yss[at]yss.fi

Linnea Löytönen

YSS:n entinen sihteeri, arkkitehti ja kauppatieteiden maisteri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *