Ohjeita kirjoittajille

Yhdyskuntasuunnittelu-lehti julkaisee kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia alan tapahtumiin, ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä lyhyempiä kommentteja ja kirja-arviointeja. Katso ajankohtaiset ohjeet kirjoittajille lehden uusilta sivuilta.

Lehteen voi tarjota kirjoituksia ympäri vuoden. Tekstit jätetään journal.fi-järjestelmään.

Toimituskunta päättää tarjottujen kirjoitusten julkaisusta. Artikkeleiden julkaiseminen edellyttää lisäksi vertaisarviointia, jossa kirjoituksen arvioivat alan asiantuntijat. Saapuneet kirjoitukset käsitellään niiden saavuttua.