Yhdyskuntasuunnittelun seuran Ruusut -tunnustuspalkinto jaettu

Yhdyskuntasuunnittelun seuran vuoden 2019 Ruusut-palkinto ojennettiin Arkkitehdit Tommilan toimistolla, Villa Ervissä 11.2.2020.

Yhdyskuntasuunnittelun seuran, YSS ry:n vuoden 2019 Ruusut-palkinnon sai kaksi eri tahoa tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta alamme hyväksi. Palkituksi tuli ensinnäkin postdoc-tutkija HTT Jenni Kuoppa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta vuonna 2016 ilmestyneestä väitöskirjastaan: Kävelyn lupaukset kaupungissa – kolme tapausta kävelijöiden arjesta ja kokemuksista sekä kaupunkisuunnittelusta. Tampereen yliopisto.

Jenni Kuoppa jäsentää väitöskirjassaan kävelemisen kokemuksia ja käytäntöjä. Arkinen käveleminen on jäänyt Suomessa suhteellisen vähälle huomiolle esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelun kannalta. Avaintermiksi Kuopan työssä nousee käveltävyys. Hän kulkee työssään tunnetun kaupunkiteoreetikon Jane Jacobsin ja yhdysvaltalaisen kaupunkisuunnittelijan Jeff Speckin jalanjäljissä. Seuramme haluaa rohkaista palkittua ja muitakin tutkijoita jatkamaan tämän tärkeänä pitämämme aiheen parissa. Kaupungin kokemuksellisesta puolesta kävelemisen kannalta on suunnittelijoilla vielä opittavaa.

Postdoc-tutkija HTT Jenni Kuoppa puhuu väitöskirjastaan Kävelyn lupaukset kaupungissa. Kolme tapausta kävelijöiden arjesta ja kokemuksista sekä kaupunkisuunnittelusta.

Toisena tahona tuunnustuspalkinnon sai työryhmä, joka toimitti suomeksi tärkeän ja synteesinomaisen perusteoksen alallamme v. 2018. Se on Jan Gehlin teos, Cities for People vuodelta 2010. Suomennettuna se sai nimen Ihmisten kaupunki. Kirjan kustansi Rakennustieto Oy. Teoksen suomentamisesta on vastannut työryhmä: VTM, sosiologi Jani Päivänen, KTM (talousmaantiede) Paula Tuurnala, VTL, sosiologi Tytti Viinikainen ja YTM (tiedotusoppi) Heidi Hammarsten.

Heistä Jani Päivänen toimii nykyään johtavana asiantuntijana FCG:ssä ja ihmisen ympäristö-tiimin vetäjänä, Tytti Viinikainen työskentelee liikenne- ja viestintävirastossa vastuualueenaan kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, Paula Tuurnala on toiminut aiemmin Helsingin kaupungin ja Teknillisen korkeakoulun, sittemmin Aalto-yliopiston ”Innovatiivinen kaupunki”-kumppanuusohjelmassa ja opiskelee maisemasuunnittelijaksi. Heidi Hammarsten on taloustoimittaja ja viestintäyrittäjä.

Suomennettua Gehlin kirjaa voi pitää eräänlaisena käsikirjana. Gehl on teoksillaan osoittanut kaupunkielämän ja sen fyysisen muodon välisen vuorovaikutuksen. Uusien suunnittelijoiksi opiskelelevien kouluttamisessa tällä teoksella on eittämättömät ansionsa vastaisuudessakin. Myös rakennuttajien soisi perehtyvän teokseen.

Heidi Hammarsten, Paula Tuurnala, Tytti Viinikainen, Jani Päivänen ovat suomentaneet Jan Gehlin Ihmisten kaupunki.

Miksi kävely kaupungissa sitten on niin tärkeää? Kävelijän kaupunki edustaa elävää julkista tilaa, moninaisuutta ja ihmisten kohtaamisen mahdollisuuksia. Molemmat palkitut ovat kestävän kaupungin asialla. Palkinto jaettiin Arkkitehdit Tommila Oy:n toimistolla 11.2.2020, Villa Ervissä.

Teksti: Hilkka Lehtonen
Kuvat: Elina Lehti