Vuoden 2022 Ruusut saa Kuninkaantammen kaupunginosa

Yhdyskuntasuunnittelun seura jakaa vuosittain Ruusut-tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Vuoden 2022 Ruusut saa Helsingin Kuninkaantammen kaupunginosa. Tänä vuonna Yhdyskuntasuunnittelun Risuja ei jaeta. Ruusuilla ja Risuilla halutaan kannustaa Suomen kuntia ja muita toimijoita hyvän elinympäristön suunnitteluun ja toteutukseen sekä toisaalta kiinnittää huomiota epäonnistuneisiin toimiin ja politiikkaan.

Kuninkaantammen kaupunginosalle ojennettavat Ruusut on tunnustus ekologisen ja ilmastoviisaan alueen suunnittelulle. Läntisessä Helsingissä rakentuva Kuninkaantammen kaupunginosa on Eko-Viikin jälkeen pääkaupunkimme ensimmäinen laajempi projektialue, jonka ykköstavoitteeksi on asetettu hiilipäästöjen minimoiminen.

Honkasuon kaupunkikylään rajautuva Kuninkaantammi tulee valmistuttuaan olemaan 6000 asukkaan kaupunginosa. Kuninkaantammen ja Honkasuon tulokset osoittavat jo nyt, että suunnittelulle asetetut tavoitteet tulevat täyttymään: Hiilijalanjälki on keskivertoalueita pienempi.

Kuninkaantammen kaavoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja alueella on pilotoitu viherympäristön laatua ohjaavaa viherkerrointa. Materiaalien kierrätystä on edistetty käyttämällä rakentamisessa syntynyt louhe alueen esirakentamiseen ja muun muassa kivimuureihin, joiden avulla on luotu elämyksellistä ja vaihtelevaa urbaania ympäristöä.

Honkasuon alueella puolestaan on edistetty puurakentamista määräämällä asemakaavassa rakennusten runkomateriaaliksi puu. Kaavaratkaisu rohkaisee muitakin kuntia hiilipäästöjä vähentävien kaavamääräysten käyttämiseen.

Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut – tunnustus jaetaan tiistaina 25.4.2023 kello 17 Tieteiden talolla.

Ruusut ottavat vastaan Kuninkaantammen kaavoituksen tiimipäällikkönä ja pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Suvi Tyynilä Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla. Suvi Tyynilän rooli kaavamääräysten ilmastoviisauden kehittämisessä on ollut keskeinen. Samassa tiimissä arkkitehti Ulla Jaakonaho ja suunnitteluavustaja Jaana Forsman ovat myös olleet mukana laatimassa alueen kaikkia asemakaavoja.