Ruusu-tunnustus Kenen kaupunki -pamfletille

Kenen kaupunki -pamfletin kansiYhdyskuntasuunnittelun seura on jakanut vuosittain tunnustuspalkinnon merkittävästä yhdyskuntasuunnitteluun liittyvästä teosta tai toiminnasta. Palkitsemisehdotukset ovat
tulleet seuran jäseniltä. Tänä vuonna johtokunta päätti antaa RUUSU‐tunnuspalkinnon KENEN KAUPUNKI? ‐pamfletille.

Yhdyskuntasuunnittelun seura pitää toiminnassaan tärkeänä avointa keskustelua, jossa otetaan kantaa nykyiseen kaupunki‐ ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä tuoda kaupunkisuunnittelun keskusteluun konkreettisia näkemyksiä, jotka rikastuttavat
yhdyskuntasuunnittelua. Tämä on ollut tärkeä osa Yhdyskuntasuunnittelun seuran toimintaperiaatteita.

Seura katsoo, että KENEN KAUPUNKI? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla ‐pamfletti on tässä ajassa hyvä teko tuoda kaupunkisuunnittelun
keskustelua konkreettisia kysymyksiä. Pamfletissa herätetään keskustelua kaupungin arvoista ja identiteetistä sekä siinä arvioidaan kriittisesti pääkaupunkiseudun maankäyttöä ja rakentamista. Kirjassa esitellään yli kymmenen suunnittelussa olevaa hanketta, taustoitetaan niitä ja tehdään parannusehdotuksia. Pamfletti on herättänyt keskustelua myös muissa suomalaisissa kaupungeissa sekä Virossa.

YSS‐seura haluaakin antaa tunnustuksen KENEN KAUPUNKI? ‐pamfletin tekijöille sekä
ajankohtaisen että tulevaisuuteen vaikuttavan kaupunkisuunnittelun hankkeita koskevan
keskustelun monipuolistamisesta. Seura kiittää pamfletin tekijöitä aktiivisesta
osallistumisesta kaupunkisuunnittelun julkiseen keskusteluun. Kirjalliset kannanotot jäävät vahvemmin elämään ajassa kuin sähköiset pikaviestit ja kannanotot.

Kirjan laajempi esittely ja sähköinen versio löytyvät osoitteesta: icomos.fi/kenen‐kaupunki