Yhdyskuntasuunnittelu-lehti on kärsinyt muutaman viimevuoden aikana huomattavista toimituksen aikataulun viivästymisistä. Tämä on koskenut ennen kaikkea lehden painokuntoon saatamista ja edelleen toimitusta lukijoille. Uuden julkaisujärjestelmän käyttöönoton myötä lehden toimitusprosessi muuttuu sähköiseksi ja samalla koko aineisto on jaettavissa lukijoille seuran internet-sivujen kautta huomattavasti nopeammassa aikataulussa.

Nyt avutuneilla sivuilla pääset tutustumaan lehden ensimmäiseen, laajempaan sähköisenä julkaistavaan materiaaliin. Vuoden 2014 puuttuvien lehtien osalta toimituskunta on päättänyt laittaa valmiin aineiston lukijoille ensin elektronisena 15. helmikuuta 2015. Kyseessä on kokeilu, jolla pyrimme paitsi paikaamaan aikatauluviivettä myös saamaan käsityksen lukijakunnan elektronisten dokumenttien lukukokemuksista.  Samassa yhteydessä julkaisemme laajemman kyselyn  elektronisen julkaisemisen onnistumisista ja puutteista. Lisäksi kartoitamme tulevaisuuden lehden ja lukijoiden tarpeita,  erityisesti tiedejulkaisemisen haastaneen avoimen julkaisuperiaatteen (Open Access) näkökulmasta.

Painettu versio lehden vuoden 2014 vielä puuttuvista numeroista toimitetaan tilaajille, kun taitto- ja painotyöt on saatu tehtyä.

Parempaa kevättä 2015 toivottaen.

Päätoimittaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *