Kaupunkitutkimuksen päivät: Call for Papers

Esitelmäkutsu/Call for Papers:

Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 27.-28.4.2017

HUOM! Kaupunkitutkimuksen päivien abstraktien jättöaikaa on pidennetty: uusi deadline ma 13.3. klo 12.

Tieteellisten seurojen (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Yhdyskuntasuunnittelun seura ja Suomen kaupunkitutkimuksen seura) järjestämien 15. Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on Kaupunkien aika. Päivät järjestetään Tieteiden talolla 27.-28.4.2017. Päivät keräävät yhteen laajasti kaupunkitutkimuksen ystäviä ja asiantuntijoita pohtimaan monitieteisesti kaupunkien uusia ilmiöitä ja ongelmanratkaisuja.

Päivien työryhmien esitelmäkutsu/call for papers on avattu. Ehdotuksia voi lähettää 12 eri työryhmään viimeistään 7.3.2017 mennessä. Lisäksi erilliseen case-sessioon on ilmoittautuminen etukäteen, vaikka siihen ei jätetä abstraktia. Esitelmien abstraktit (noin 200 sanaa) pyydetään lähettämään suoraan työryhmien puheenjohtajille. Työryhmiin hyväksytään esityksiä esimerkiksi valmiista tai tekeillä olevista tutkimuksista ja hankkeista, opinnäytetöistä sekä yleisempiä keskustelunavauksia. Järjestävät seurat toivottavat tervetulleiksi nykyisyyttä, historiaa ja tulevaisuutta koskevia esityksiä. Myös tieteen ja taiteen rajoja rikkovat esitykset ovat tervetulleita.

Ilmoitus ehdotuksen hyväksymisestä lähetetään esittäjille 21.03.2017 mennessä. Työryhmäkuvaukset ja lisäinformaatiota on päivien kotisivuilla:
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat

Tervetuloa!

Kaupunkitutkimuksen päivien 2017 tieteellinen toimikunta

Lisätietoja:

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
FM Hazel Salminen, pääsihteeri, toimisto@futurasociety.fi
dos. Osmo Kuusi, puheenjohtaja, osmo.kuusi@utu.fi

Lari Teittinen

Lari Teittinen

YSS ry:n taloudenhoitaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *