Kaupunkitutkimuksen päivät 2022

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 28.-29.4.2022 Tampereella teemalla Kestävä kaupunki.

Nyt voit ehdottaa esitelmää Kaupunkitutkimuksen päivien 2022 ohjelmaan. Haku päättyy 1.3.2022.

Päivien tavoitteena on pohtia kaupunkien kestävyyden ulottuvuuksia ja tunnistettavuutta. Miten kaupungin kestävyys määritellään ja minkälaista kestävyyttä tarvitaan? Onko urbaani elämäntapa kestävää? Millaisia arvoristiriitoja ja epävarmuuksia kestävän kehityksen ratkaisuihin liittyy, ja miten monitieteisellä ja tieteidenvälisellä yhteistyöllä voidaan edistää muutosta kohti kestävämpiä kaupunkeja? Miten teknologia ja digitalisaatio kietoutuvat kaupunkien sosiaaliseen ja tilalliseen rakentumiseen? Kuka käyttää valtaa kestävyyden määrittelyissä? Entä millaisia tulkintoja kaupungistumisesta, kestävyydestä ja kaupunkiyhteisöistä syntyy, kun eri sukupolvien ja ihmisryhmien sekä materiaalisuuden ja monilajisuuden perspektiivit kohtaavat kulttuurisesti ja sosiaalisesti monimuotoistuvassa yhteiskunnassa? Kuinka kaupunkien kestävyyttä on lähestytty aikaisemmin, ja miten menneisyydessä tehdyt tulkinnat ja kaupunkiutopiat voivat lisätä ymmärrystämme siitä, mikä on mahdollista? Kuinka kaupunkien kykyä ennaltaehkäistä kriisejä ja sopeutua niihin voidaan vahvistaa?