Kaupungit tarvitsevat monialaisia osaajia tulevaisuuden suunnittelutehtäviin

Turun kaupunki on julkaissut tutkimuksen siitä, millaisella osaamisella suomalaisia kaupunkeja ja kuntia parhaiten suunniteltaisiin tulevaisuudessa. Asiaa kysyttiin erityisesti käytännön suunnittelutyössä mukana olevilta.

Useimmat suuret ja keskisuuret kaupungit varautuvat lähivuosina kasvuun. Keinoina ovat etenkin täydennysrakentaminen ja liikkumisympäristön parantaminen. Kaupunkiseutu ymmärretään kokonaisuudeksi, johon kuuluvat myös kehysalueen kunnat. Tällaiset haasteet edellyttävät suunnittelijoilta monialaista tiimityötä ja kykyä ylittää ammattikuntien rajat.

Suunnittelijoiden ammattitaidolle asetettavien vaatimusten vuoksi yhdyskuntasuunnittelun koulutusta tulisi kehittää nykyistä monialaisemmaksi. Hyvä suunnittelija on generalisti, mutta erikoistunut omaan aihealueeseensa. Hän hallitsee riittävästi muita suunnittelualoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Silti hänellä on tiimissä myös yksilöllinen rooli. Se voi olla esimerkiksi jonkin erityiskysymyksen, vuorovaikutuksen tai kokonaisvaltaisen suunnittelun hallintaa. Suuri osa valmiuksista syntyy vasta käytännön tehtävissä, joten koulutus valmentaa myös työssä oppimiseen.

Yhdyskuntasuunnittelijoita työllistävät erityisesti kunnat ja konsulttitoimistot. Viime aikoina yliopistot ovat panostaneet erityisesti kansainvälisyyteen. Niiden olisi kuitenkin muistettava myös suomalaisen suunnittelujärjestelmän tarpeet. ”Moni haastateltu oli huolestunut käytäntöön tähtäävän opetuksen tarjonnasta tulevaisuudessa, ja muutama myös suomen kielen asemasta opetuksessa”, toteaa tutkimuksen tekijä dosentti, TkT Markku Norvasuo.

Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 25 henkilöä. Pääosa heistä toimi Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Joensuun kaupungeissa, jotka myös rahoittivat hankkeen. Lisäksi haastateltiin pienten kuntien, konsulttitoimistojen ja seutuorganisaatioiden henkilöitä. Haastattelut tehtiin syksyllä 2016.

Tutkimus julkistetaan torstaina 27.4. Kaupunkitutkimuksen päivillä.

Markku Norvasuo: Yhdyskuntasuunnittelun koulutustarveselvitys: Mitä tulevaisuuden yhdyskuntasuunnittelijan tulee osata? Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimusraportteja 1/2017. 41 s. https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//tutkimusraportti_1-2017yhdyskunta.pdf

Lisätietoja:

Markku Norvasuo, puhelin 050 512 4593, sähköposti markku.norvasuo@tut.fi
Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

Lari Teittinen

Lari Teittinen

YSS ry:n taloudenhoitaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *