Sisältö 2014:2 vol 52

Artikkelit
Eeva Berglund & Pekka Tuominen Kulttuurin ja muotoilun arvo kaupunkien kehittämisessä 4-18
Jukka Vahlo Kulttuurisuunnittelua tulevaisuuden kulttuuripääkaupungeissa? 19-38
Guy Julier & Malene Leerberg Kolding – We Design For Life 39-56
Katsauksia
Suvi Aho Muotoilu ja draama kaupunkikehittämisen välineinä 57-61
Lieven Ameel Kohti kerronnallista käännettä yhdyskuntasuunnittelussa 62-67
Teele Pehk & Jaanika Ait Tallinn neighbourhood associations as the experts of local living 68-72
Mitä nyt? Suunnittelun arkea
Marja Salmela ”Sosiaalinen kaava” virittäisi esikaupunkeja renessanssiin 73-74
Pro Teesi
Teemu Holopainen Arkkitehtuurin muotoseikkoja 75-76
Klassikko täyttää pyöreitä
Panu Lehtovuori La production de l’espace (1974) 77-79
Lehden tietoja
Sisältö 2014:2 vol 52
Toimitus 2014:2
Kirjoittajatiedot 2014:2
Anssi Joutsiniemi

Anssi Joutsiniemi

Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto.