Kirjoittajatiedot 2014:4

Annanpalo Heikki DI, entinen Lapin lääninhallituksen suunnittelupäällikkö ja Lapin rakennuspiirin johtaja
heikki.annanpalo@pp.inet.fi
Hasu Eija Maisema-arkkitehti, KTM, tohtorikoulutettava, Aalto yliopisto, arkkitehtuurin laitos
eija.hasu@aalto.fi
Joutsiniemi Anssi Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
anssi.joutsiniemi@tut.fi
Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa HT, dosentti, Akatemiatutkija, POLEIS, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
anna-kaisa.kuusisto@uta.fi
Laine Markus HT, Aluetieteen yliopistonlehtori, POLEIS, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
markus.laine@uta.fi
Lehtonen Hilkka Professori emerita, TKT, arkkitehti safa
hhlehtonen@kolumbus.fi
Mänty Jorma Arkkitehti, TkT, professori emeritus
jorma.manty@kolumbus.fi
Rauhala Marianna Hallintotieteiden kandidaatti, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Staffans Aija TkT, arkkitehti SAFA, Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
aija.staffans@aalto.fi