Kirjoittajatiedot 2015:1

Haanpää Simo FM, MA, Tohtorikoulutettava,YTK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Maankäyttötieteiden laitos
simo.haanpaa@aalto.fi
Joutsiniemi Anssi Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
anssi.joutsiniemi@tut.fi
Kuusela Kaisu kaisu.kuusela@tut.fi
Nykänen Kari Arkkitehti SAFA, yliopisto-opettaja, Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta
kari.nykanen@oulu.fi
Nyman Kaj FT, professori emeritus (Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto)
kaj.e.nyman@gmail.com
Rudanko Hilla Arkkitehti, SAFA, Osakas, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy / Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy
hilla.rudanko@rudanko-kankkunen.com
Teräsvirta Janne janne.terasvirta@ala.fi
Vuolteenaho Jani FT, yliopistonlehtori, Maantieteen ja geologian laitos, Turun
jaanvuo@utu.fi