Kirjoittajatiedot 2014:3

Bengs Christer TkT, johtava tutkija, Aalto yliopisto, professori emeritus
christer.bengs@aalto.fi
Joutsiniemi Anssi Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
anssi.joutsiniemi@tut.fi
Jääskeläinen Lauri Virastopäällikkö, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
lauri.jaaskelainen@hel.fi
Kaikkonen Risto Kehityspäällikkö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
risto.kaikkonen@thl.fi
Kuusimäki Aino LuK (FM 03/2015), Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto
aino.kuusimäki@helsinki.fi
Lahti Juhana FT, tutkimuspäällikkö/kokoelmayksikön päällikkö, Arkkitehtuurimuseo
juhana.lahti@mfa.fi
Laine Markus HT, Aluetieteen yliopistonlehtori, POLEIS, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
markus.laine@uta.fi
Lapintie Kimmo FT, Yhdyskuntasuunnittelun professori, Arkkitehtuurin laitos, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto
kimmo.lapintie@aalto.fi
Luoma Minna-Liisa PsT, tutkimuspäällikkö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
minna-liisa.luoma@thl.fi
Metsäranta Pirkko Hallitussihteeri (opetusministeriö), ylitarkastaja ja kulttuuriympäristön suojelusta vastaava juristi (ympäristöministeriö), emerita
pirkko.metsaranta@kolumbus.fi
Rasinkangas Jarkko VTT, yliopistonlehtori, Turun yliopisto, sosiaalityön oppiaine
jarrasin@utu.fi
Saarinen Arttu VTT, tutkijatohtori, Turun yliopisto, sosiologian oppiaine
aosaar@utu.fi
Yli-Jama Kaisa Maisema-arkkitehti, yleiskaavapäällikkö, Sipoon kunta/Kehitys- ja kaavoituskeskus
kaisa.yli-jama@sipoo.fi