Kirjoittajatiedot 2013:4

Dhalmann Hanna  FT, projektipäällikkö, Asuinalueiden kehittämisohjelma, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
hanna.dhalmann.@ara.fi
Hirvonen Jukka VTM, tutkija, Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitos,
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
jukka.hirvonen@aalto.fi
Joutsiniemi Anssi Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
anssi.joutsiniemi@tut.fi
Linko Maaria VTT, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
maaria.linko@helsinki.fi
Mukala Jorma Arkkitehti, päätoimittaja, Arkkitehti-lehti
jorma.mukala@ark.fi
Mäntysalo Raine TkT, professori, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Maankäyttötieteiden laitos/YTK
raine.mantysalo@aalto.fi
Paloniemi Riikka FT, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus
riikka.paloniemi@ymparisto.fi
Puustinen Sari TkT, VTM, tutkija, Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitos,
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
sari.puustinen@aalto.fi
Rajanti Taina VTT, tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto, Taiteen ja suunnittelun
korkeakoulu, Taiteen laitoksen Porin yksikkö
taina.rajanti@aalto.fi
Riipinen Jouko Koulutuspäällikkö, DI, FCG Koulutus Oy
jouko.riipinen@fcg.fi
Tanskanen Tiia Hallintotieteiden yo., korkeakouluharjoittelija, Suomen ympäristökeskus
tiia.tanskanen@ymparisto.fi
Vaattovaara Mari Kaupunkimaantieteen professori, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto
mari.vaattovaara@helsinki.fi
Vartiainen Kaarina FM, tutkija, Suomen ympäristökeskus
kaarina.vartiainen@ymparistö.fi
Vilkama Katja FT, erikoistutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus
katja.vilkama@hel.fi

 

Anssi Joutsiniemi

Anssi Joutsiniemi

Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto.