Kirjoittajatiedot 2013:3

Annanpalo Heikki DI, entinen Lapin lääninhallituksen suunnittelupäällikkö ja Lapin rakennuspiirin johtaja
heikki.annanpalo@pp.inet.fi
Anttiroiko Ari-Veikko HTT, YTL, FM, kunnallispolitiikan dosentti, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
kuaran@uta.fi
Bengs Christer TkT, johtava tutkija, Aalto yliopisto, professori emeritus
christer.bengs@aalto.fi
Heino Ossi DI, tutkija, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
ossi.heino@tut.fi
Holopainen Teemu Arkkitehti, yksikön päällikkö, Wsp Finland Oy
teemu.holopainen@wspgroup.fi
Joutsiniemi Anssi Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin laitos
anssi.joutsiniemi@tut.fi
Lanki Timo Dosentti, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ympäristöterveyden osasto
timo.lanki@thl.fi
Löytönen Eero Arkkitehti, Kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoon kaupunki
eero.loytonen@porvoo.fi
Neuvonen Aleksi FM, Ennakoinnin johtaja, Demos Helsinki
aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi
Nieminen Eija TkT, dosentti, TTY
eija.nieminen@taik.fi
Schulman Harry FT, professori, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
harry.schulman@helsinki.fi
Ung-Lanki Sari YTM, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ympäristöterveyden osasto
sari.ung-lanki@thl.fi
Ylä-Anttila Kimmo Tkt, arkkitehti, Arkkitehtistudio M&Y Moisala & Ylä-Anttila
kimmo@my-ark.com
Anssi Joutsiniemi

Anssi Joutsiniemi

Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto.