Kirjoittajatiedot 2013:1

Bernelius Venla FM, tutkija, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos
venla.bernelius@helsinki.fi
Chudoba Minna TkT, yliopistonlehtori, Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin laitos
minna.chudoba@tut.fi
Heikkonen Mauri  diplomi-insinööri, rakennusneuvos eläkkeellä ympäristöministeriöstä
mauri.heikkonen@elisanet.fi
Jormakka Kari (1959–2013), professori, Technische Universität Wien
Joutsiniemi Anssi TkT, arkkitehti, EDGE-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin laitos
anssi.joutsiniemi@tut.fi
Jääskeläinen Lauri varatuomari, VTM, virastopäällikkö, Helsingin rakennusvalvontavirasto
lauri.jaaskelainen@hel.fi
Lehtoruusu Lauri tekniikan yo (arkkitehtuuri), Aalto-yliopiston arkkitehtikilta ry:n
puheenjohtaja v.2012
lauri.lehtoruusu@aalto.fi
Mäenpää Pasi VTT, tutkija, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Söderström Panu FM, projektitutkija, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
panu.soderstrom@ymparisto.fi

 

Anssi Joutsiniemi

Anssi Joutsiniemi

Dos. TkT, Arkkitehti, Edge-laboratorion johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto.