Arvioitsijat 2014

Seuraavat asiantuntijat ovat arvioineet artikkeleita vuonna 2014:

Timo Cantell
Sari Dhima
Nora Fagerholm
Jonne Hytönen
Anssi Joutsiniemi
Tuomas Ilmavirta
Mervi Ilmonen
Jonna Kangasoja
Sakari Kainulainen
Timo Kopomaa
Olli-Paavo Koponen
Matti Kortteinen
Ilpo Koskinen
Juha Kostiainen
Seppo Laakso
Markus Laine
Hilkka Lehtonen
Pasi Mäenpää
Riitta Nikula
Mika Pantzar
Antti Pirinen
Pauliina Raitio
Annuska Rantanen
Agatino Rizzo
Riitta Salastie
Mikko Weckroth
Laura Yli-Jama