Haku uusiin kaupunkisuunnittelun maisteriohjelmiin auki

Syksyllä 2016 aloittanut Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT) -maisteriohjelma Aalto-yliopistossa ja viime syksynä startannut Urban Studies and Planning (USP) -maisteriohjelma Helsingin yliopistossa hakevat vielä muutaman päivän ajan uusia opiskelijoita. Alla ensimmäisten joukossa USP-ohjelmassa aloittanut opiskelija Jalmari Sarla kertoo kokemuksistaan. Ohjelmiin ja hakutietoihin pääsee täältä:

https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/urban-studies-planning (haku 12.1.2018 asti)

http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/spatial_planning_and_transportation_engineering_master/ (haku 24.1.2018 asti)

***

Aloitin​ ​tänä​ ​syksynä​ ​maisteriopintoni​ ​Helsingin​ ​Yliopiston​ ​ja​ ​Aalto-yliopiston​ ​uudessa maisteriohjelmassa​ ​Urban​ ​Studies​ ​and​ ​Planning​ ​(USP).​ ​Erikoistun​ ​suunnittelukysymyksiin Plans-suuntautumisvaihtoehdossa. Opintojen​ ​rakenne​ ​on​ ​epätyypillinen​ ​ja​ ​kiinnostava.​ ​Jokainen​ ​viikkomme​ ​alkaa​ ​uuden teeman​ ​alustuksella,​ ​jossa​ ​aihepiirin​ ​asiantuntijat​ ​luennoivat​ ​teemasta​ ​eri​ ​näkökulmista. Teeman​ ​käsittely​ ​jatkuu​ ​GIS-,​ ​metodikka-​ ​ja​ ​studiokurssien​ ​aikana.​ ​Viikkomme​ ​sisältävät paljon​ ​kontaktiopetusta,​ ​mikä​ ​mahdollistaa​ ​intensiivisen​ ​ja​ ​monipuolisen​ ​syventymisen kaupunkiasioihin​ ​kun​ ​teemoja​ ​käsitellään​ ​yli​ ​kurssirajojen.​ ​Syksyn​ ​kohdealueemme​ ​Vantaa on​ ​mielenkiintoinen​ ​esimerkki,​ ​sillä​ ​se​ ​näyttää​ ​erilaiselta​ ​kun​ ​sitä​ ​tarkastelee​ ​esimerkiksi sosiologian,​ ​kaupunkihistorian​ ​ja​ ​ekologian​ ​linssien​ ​läpi.

Maisteriohjelmamme​ ​opiskelijat​ ​tulevat​ ​useista​ ​eri​ ​taustoista​ ​enkä​ ​itsekään​ ​ole​ ​aikaisemmin opiskellut​ ​perinteistä​ ​kaupunkialaa.​ ​Vaikka​ ​kaupungit​ ​ovat​ ​aina​ ​olleet​ ​suurin​ ​kiinnostuksen kohteeni,​ ​päädyin​ ​aiemmin​ ​opiskelemaan​ ​teollista​ ​muotoilua​ ​ammattikorkeakoulussa. Halusin​ ​myöhemmin​ ​opiskella​ ​yliopistolla,​ ​mutta​ ​kaupunkisuunnitteluun​ ​tai​ ​-tutkimukseen keskittyvät​ ​maantieteen​ ​tai​ ​arkkitehtuurin​ ​maisteriohjelmat​ ​eivät​ ​olleet​ ​mahdollisia hakukohteita​ ​AMK-taustaiselle​ ​muotoilijalle.​ ​Juuri​ ​oikeaan​ ​aikaan​ ​lanseerattu​ ​USP​ ​muodosti täydellisen​ ​kokonaisuuden:​ ​akateeminen,​ ​monitieteinen​ ​ja​ ​kansainvälinen​ ​ammattiryhmien rajat​ ​murtava​ ​maisteriohjelma,​ ​jossa​ ​pääsisin​ ​keskittymään​ ​itselleni​ ​kaikkein kiinnostavimpaan​ ​substanssiin,​ ​kaupunkisuunnitteluun.

Sekä​ ​opiskelijat​ ​että​ ​professorit​ ​ovat​ ​maisteriohjelmassamme​ ​uudessa​ ​tilanteessa​ ​kun​ ​he joutuvat​ ​monitieteisyyden​ ​vuoksi​ ​perustelemaan​ ​oman​ ​näkökulmansa​ ​merkitystä​ ​ja arvioimaan​ ​omia​ ​argumenttejaan​ ​kriittisesti​ ​uudenlaisista​ ​näkökulmista.​ ​Tämä​ ​prosessi​ ​on tärkeä​ ​pyrkiessämme​ ​yhdessä​ ​ratkaisemaan​ ​kaupunkeihin​ ​liittyviä​ ​systeemitason kysymyksiä:​ ​Paremman​ ​urbaanin​ ​ympäristön​ ​suunnittelussa​ ​on​ ​otettava​ ​yhtä​ ​aikaa huomioon​ ​mm.​ ​käyttäjien​ ​arjen​ ​tarpeet,​ ​biodiversiteetin​ ​hyvinvointi,​ ​taloudelliset​ ​seikat​ ​ja alueiden​ ​eriytymisen​ ​estäminen.​ ​Monialaisissa​ ​ammatillisissa​ ​yhteisöissä​ ​työskentely​ ​on muotoilijalle​ ​luontevaa,​ ​sillä​ ​kontekstista​ ​riippumatta​ ​rooliimme​ ​kuuluu​ ​erilaisia​ ​näkökulmia yhdistävien​ ​ratkaisujen​ ​kehittäminen​ ​monimutkaisiin​ ​haasteisiin​ ​luovan​ ​ja​ ​yhteisöllisen prosessin​ ​kautta.

Eräs​ ​tänä​ ​syksynä​ ​syntyneistä​ ​projekteista​ ​on​ ​maisteriohjelman​ ​opiskelijoiden​ ​kesken perustamamme​ ​ainejärjestö​ ​Mesta.​ ​Tavoitteenamme​ ​on​ ​luoda​ ​opiskelijajärjestö,​ ​joka​ ​on uuden​ ​monitieteisen​ ​kaupunkikeskustelun​ ​ytimessä​ ​ja​ ​tarjoaa​ ​väylän​ ​aktiiviseen​ ​toimintaan urbaaneihin​ ​teemoihin​ ​liittyen​ ​unohtamatta​ ​ainejärjestön​ ​perustehtävää​ ​eli​ ​USP:n opiskelijoiden​ ​asioiden​ ​ajamista​ ​yliopistojen​ ​sisällä.​ ​Olemme​ ​avoin​ ​ja​ ​inklusiviinen​ ​yhteisö, joka​ ​toivottaa​ ​tervetulleiksi​ ​toimintaan​ ​kaikkien​ ​kaupunkiasioihin​ ​liittyvien​ ​alojen​ ​opiskelijat, vanhan​ ​Kaupunkiakatemia-sivuaineen​ ​alumnit​ ​sekä​ ​muut​ ​ammattilaiset.​ ​On​ ​innostavaa päästä​ ​luomaan​ ​uudenlaisen​ ​maisteriohjelman​ ​opiskelijakulttuuria​ ​ja​ ​myöhemmin välittämään​ ​sitä​ ​tuleville​ ​vuosikursseille.

USP:ssa​ ​opiskelu​ ​on​ ​motivoiva​ ​etuoikeus.​ ​Ilmastonmuutos​ ​ja​ ​kaupungistuminen​ ​muuttavat voimakkaasti​ ​tällä​ ​hetkellä​ ​koko​ ​maailmaa,​ ​mikä​ ​näkyy​ ​myös​ ​kaupunkisuunnittelussa​ ​ja​ ​sen opetuksessa.​ ​USP:sta​ ​valmistuvat​ ​maisterit​ ​eivät​ ​tyydy​ ​totuttuihin​ ​toimintatapoihin,​ ​vaan kyseenalaistavat​ ​ja​ ​etsivät kunnianhimoisesti​ ​ratkaisuja​ ​tulevaisuuden​ ​ongelmiimme.

Jalmari Sarla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *