Yhdyskuntasuunnittelu 1/2022

Uusin Yhdyskuntasuunnittelu-lehti (1/2022) käsittelee kulttuuriperinnön ja osallisuuden suhdetta. Lehti on ensimmäinen kahdesta kulttuuriperintöä käsittelevästä teemanumerosta. Tämän numeron artikkeleissa keskeinen kysymys on, kenen ääni kuuluu kulttuuriperinnön määrittelyssä.

Vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita tässä numerossa on neljä, joista kaksi kytkeytyy vahvasti kaupunkisuunnitteluun: Eveliina Harsia ja Pilvi Nummi tarkastelevat osallistiedon hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa ja kulttuuriympäristöjen arvottamisessa. Aura Kivilaakso ja Maija Mäki puolestaan ovat tutkineet Turun historiallisen keskustan kehittämistä kaupunkilaisten osallisuuden näkökulmasta.
Miikka Pyykkönen kirjoittaa kulttuuriperinnön merkityksistä kaupunkien kulttuuristrategioissa. Neljäs artikkeli, Laura Seesmeren “Kalevala meidän kaduilla” avaa kulttuurikartoituksen metodologiaa, erityisesti taidelähtöisiä menetelmiä ja osallistavaa paikkatietoa.

Lehden johtokunnan palstalla Sirkku Wallin kertoo Yhdyskuntasuunnittelun Ruusu-tunnuspalkinnon saaneesta Kenen kaupunki? -pamfletista.

Aura Collianderin kirjoittamassa kirja-arvostelussa arvioinnin kohteen on artikkelikokoelma Humanistinen kaupunkitutkimus, jonka artikkelit tarkastelevat eri näkökulmista ihmisten kokemuksiin kaupungista.

Lue YS-lehti 1/2022.

Kesäisiä lukuhetkiä!