Muotoilu ja draama kaupunkikehittämisen välineinä

Suvi Aho

VTM, Mus. ped. (AMK), Asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu