Kohtaavatko yhdyskuntasuunnittelun muuttuvat tehtävät ja monitieteinen koulutus toisensa?

Markku Norvasuo