Englanti ja toisenlaisen kaavoitusjärjestelmän kehittyminen

Pertti Maisala

Arkkitehti, asemakaavapäällikkö (eläkkeellä), Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto