Aalto uudistuu – Miten käy yhdyskuntasuunnittelun?

Yhdyskuntasuunnittelun seuran tilaisuus 24.11. Laiturilla Kampissa keräsi salin täyteen yleisöä, noin 50 henkeä, läheltä ja kauempaakin. Samalla on heti todettava, että tilaisuudessa ehdotettiin myös vetoomusta
MONITIETEINEN YHDYSKUNTASUUNNITTELUN OPETUS SÄILYTETTÄVÄ!
, joka on nettiversiona allekirjoitetussa linkissä:

http://www.adressit.com/ytk-vetoomus

Keskustelu laiturilla oli pohtivaa eikä huumoriakaan unohdettu. Tilaisuuden tärkein anti lienee ollut kentän äänen ja tarpeiden välittyminen dekaani Petri Varstalle. Paikalla oli monia käytännön suunnittelijoita, virkamiehiä, kuntien, maakuntaliittojen, konsulttien, keskusvirastojen, Safan jne. edustajia. Tilaisuuteen oli pyydetty kolme alustajaa: dekaani Petri Varsta Insinööritieteiden korkeakoulusta, rakennusneuvos, yhdyskuntaryhmän päällikkö Matti Vatilo ympäristöministeriöstä, varatuomari, viraston päällikkö Lauri Jääskeläinen Helsingin rakennusvalvontavirastosta. Viimeksi mainittu on myös Rakennettu Ympäristö-lehden päätoimittaja.

Dekaani Varsta kuvasi Aalto-yliopiston rakenteita, urapolkujärjestelmää, YTK:n ja Maanmittaustieteiden laitoksen yhdistymistä uudeksi Maankäyttötieteiden laitokseksi. Asian hahmottamiseksi Varsta kävi läpi myös tulevan laitoksen painoalat ja suunnitellut professuurit. Planning -oppiala tulee muodostamaan sillan maankäyttötieteiden ja uuden taidekoulun välille. Tätä yhteistyötä tuetaan uudella toiminta-alustalla, jotta alan opetuksessa ei muodostuisi railoa kahden syntyneen koulun välille. Ihmislähtöinen elinympäristö -hanke, jota arkkitehti, TKT Aija Staffans YTK:ssa valmistelee, tulee nousemaan merkittäväksi sillaksi uutta toimintaa käynnistettäessä.

Rakennusneuvos Matti Vatilo valotti tulevia tarpeita YTK:n/Maankäyttötieteiden laitoksen alalla todeten, ettei alakohtainen koulutus enää riitä ja että osaajista on kasvava pula. Hän piti skandaalina YTK:n monialaisen täydennyskoulutuksen lopettamisuhkaa ja totesi samalla, ettei Aalto voi yksinään tehdä tällaista päätöstä, koska YTK:lla on valtakunnallinen rooli. Tämän kirjoittaja yhtyy täysin hänen näkemyksiinsä, jotka ovat alan sisältä päin nähtyjä. Samalla Vatilo kehotti uutta laitosta hakemaan kumppaneita Aallon rajat ylittäen. Hän näki tulevan kehityksen vaaroina YTK:n valtakunnallisen roolin liudentumisen, monitieteisyyden ja moniammatillisuuden kutistumisen. Samalla hän piti lupaavina uuden maankäyttötieteen laitoksen professuurinäkymiä, samoin potentiaalista synergiaa.

Vatilon mielestä maankäyttötiedettä ei voi olla ilman elävää yhteyttä alan arkeen. Kokonaisuutena hän näki YTK:n siltana, jonka tärkeä arvo on kriittisessä ja monitieteisessä tutkimuksessa. Siihen tarvitaan arjen ja sitä tulkitsevan teorian vuorovaikutusta. Koko YTK:n pitkä kurssi on syntynyt kansallisesta tarpeesta.

Lauri Jääskeläinen aloitti puheenvuoronsa päivän suhdanteista ja totesi, ettei kuntapuolella ole mahdollisuutta kouluttaa väkeään markkinahintaisilla kursseilla. Silti kunnat ovat yhteiskunnassamme avaintoimijoita. Hän totesi, että arkkitehtien pitäisi opiskella myös ns. kovia asioita, kuten sopimusten tekoa ja kunnallista päätöksentekoa. On tärkeää, että uuden taidekoulun puolella innostetaan tällaiseen.

Yleisöpuheenvuoroissa tuotiin esille uudenlaisen planner-koulutuksen tarve sekä vaatimus YTK:n täydennyskoulutuksen säilyttämisestä. Rakennusfoorumi tulee järjestämään jatkoa tälle keskustelulle 13.12.2011.

Hilkka Lehtonen

professori emerita, TKT, arkkitehti safa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *