Ruusut ja Risut 2009

Yhdyskuntasuunnittelun seura jakaa vuosittaisen Ruusu-tunnustuksensa Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle eli Helkalle yhdistyksen Kaikkien Helsinki -hankkeen johdosta. Hanke tutki kaupunkilaisten asenteita asuntoloita ja niitä eri syistä tarvitsevia ihmisryhmiä kohtaan. Kaupunkilaisilta kerättiin myös omia aloitteita rakennuksista ja paikoista, joihin asuntolapalveluja heidän kaupunginosassaan voisi sijoittaa.

Kaikkien Helsinki toi asuntola-asian julkisuuteen myönteisessä hengessä. Useimmiten asuntolahankkeita on mediassa käsitelty lähinnä eturistiriitojen, aiheutuvien haittojen ja paikallisen vastustuksen näkökulmasta. Kaupunkilaiset kuitenkin ymmärtävät kaupunkiin kuuluvan moniarvoisuuden, minkä Kaikkien Helsinki toi ansiokkaasti esiin. Suvaitsevuus ja positiivisuuskin voi olla uutinen, kuten paljon mediahuomiota saanut Kaikkien Helsinki osoittaa. Hanke oli myös hyvä esimerkki sellaiseen kansalaisaloitteellisuuteen kannustamisesta, jota virkamiehet ja poliitikot eivät suunnitelmillaan ole jo ennalta rajanneet.

Yhdyskuntasuunnittelun seura onnittelee Helkaa ja toivoo, että suomalaista kaupungeista löytyy muitakin toimijoita, jotka hyödyntävät Helkan esimerkkiä ja kokemusta kaupunkien pohtiessa erilaisten toimintojensa sijoittamista alueellaan. Kaikkien Helsinki – hankkeen toimintamallia voi asuntola-asian lisäksi soveltaa muunkin kaupungin kehittämisen ja kaupunkisuunnittelun taustalla tiedon keräämisessä ja julkistamisessa. Lisätietoja täällä:
http://helka.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2468&Itemid=926.

Risut–tunnustusta ei tänä vuonna jaettu lainkaan. Ruusut ja Risut jaettiin nyt kymmenennen kerran peräkkäin.