Ruusut ja Risut 2008

Yhdyskuntasuunnittelun seura jakaa vuosittain Ruusut ja Risut -tunnustukset. Tänä vuonna seuran jäsenistöltä tuli ehdotuksia Ruusujen ja Risujen saajiksi ennätyksellisen paljon. Yhdyskuntasuunnittelun seuran johtokunta päätti jakaa Ruusut-tunnuspalkinnon kolmelle taholle. Palkittuja yhdistää se, että ne kaikki ovat merkittävällä tavalla sekä edistäneet yhdyskuntasuunnittelun kiinnos-tavuutta laajemman yleisön joukossa että avoimempaa keskustelukulttuuria. Risut- tunnustusta ei tänä vuonna jaettu lainkaan.

Harri Hautajärvi – Arkkitehti-lehden päätoimittaja Arkkitehti, TkL Harri Hautajärvi päättää Arkkitehti-lehden päätoimittajuutensa tämän vuoden lopussa oltuaan toimessa yhdeksän vuotta, kolme kolmivuotiskautta. Arkkitehti-lehti on kansainvälisesti arvostettu ammattialan julkaisu. Sen jokainen päätoimittaja on kehittänyt lehteä omaan suuntaansa, jossa on näkynyt paitsi päätoimittajan persoonallisuus, mutta myös aikakausi ja sen henki. Arkkitehti Harri Hautajärvi ansaitsee tunnustuksen avoimesta ja keskustelevasta linjastaan mm. toimin-nassaan Arkkitehti-lehden päätoimittajana. Hautajärven aikana Arkkitehti-lehti on kehittynyt keskustele-vaksi ja vireäksi julkaisuksi. Asioiden, ilmiöiden ja hankkeiden esittely on monipuolista ja ajankohtaista, provosoivaakin. Lehden valtakunnallinen laaja-alaisuus on ollut erityisesti juuri Hautajärven aikana esillä. Monet Harri Hautajärven pääkirjoitukset ovat herättäneet ansaittua huomiota mediassa.
Harri Hautajärven aktiivisuus näkyy myös Arkkitehti-lehden toimitustyön ulkopuolella. Hän on julkaisut paljon omissa nimissään ja ollut mukana julkaisemassa ammattialan teoksia yhteistyössä muiden osa-puolten kanssa. Hän on myös osallistunut aktiivisesti keskusteluihin eri foorumeissa.

Laituri – uusi kohtauspaikka
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston uusi fyysinen kohtaamispaikka, Laituri, tuo kaupunkisuunnittelun kaupunkilaisten pariin. Tilassa on mahdollisuus tutustua laajemminkin kaupunkisuunnittelun lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sekä järjestää keskustelutilaisuuksia eri aihepiireistä. Kaupunkisuunnitteluviraston Laituri ansaitsee tunnustuksen vakavasta yrityksestä ja halusta tehdä kaupunkisuunnittelun käytäntöjä paremmin tunnetuksi asukkaiden joukossa. Laituri sijaitsee vanhassa linja-autoaseman rakennuksessa Kampissa, ja se avattiin käyttöön kesällä 2008.

Avoin ja kriittinen keskustelu
Yhdyskuntasuunnittelun seura ry. haluaa antaa lisäksi Ruusut-tunnustuksen vuonna 2008 käydylle julkiselle, vireälle ja moninäkökulmaiselle kestävään kaupunkirakenteeseen liittyvälle keskustelukulttuurille. Erityisesti asuntoministeri Jan Vapaavuoren aktiivinen toiminta on saattanut saman keskustelupöydän ääreen niin puoluepolitiikan toimijat, yhdyskuntasuunnittelijat kuin suunnittelun tutkijatkin. Yhdyskunta-suunnittelun seura ry. haluaa tunnustuksellaan osoittaa tukensa avointa ja kriittistä keskustelua kohtaan.