Ruusut 2016

Yhdyskuntasuunnittelun seura jakaa vuosittain Ruusut –tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Vuoden 2016 Ruusut jaetaan Lahden kaupungin yleiskaavoituksesta vastaaville. Ruusuilla halutaan kannustaa Suomen kuntia ja muita toimijoita hyvän elinympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.

Lahden kaupungin Ruusut ovat erityinen tunnustus kaupungin yleiskaavoituksesta vastanneille henkilöille. Kaupungissa on perinteisesti tehty tärkeää, pitkäjänteistä suunnittelu – ja kehitystyötä yleiskaavoituksen parissa. Viime vuosina työ on jatkunut ns. jatkuvan yleiskaavoituksen toimintamallin kehittämisellä ja soveltamisella käytäntöön uutta luovalla tavalla. Yleiskaavaprosessin kehitystyö on ollut merkittävää paitsi kaupungille itselleen, myös yleisempänä toimintamallina, joka innostaa muitakin Suomen kuntia ja kaupunkeja etsimään aikaisempaa ketterämpiä kaavoituksen prosesseja.

Lahden yleiskaavatyössä on myös ansiokkaasti kehitetty tiedotuksen, vuorovaikutuksen ja vaikutustenarvioinnin menetelmiä ja toteutustapoja sekä uudistettu kaava-asiakirjojen esitystapoja keveämpään ja havainnollisempaan suuntaan. Tästä ovat hyötyneet niin kaupungin asukkaat kuin muutkin kaavoituksen osapuolet Lahdessa.

Vuoden 2016 Risut YSS ojentaa VR-Yhtymälle. Valtion omistama VR ei toiminnassaan ota huomioon Työ- ja elinkeinoministeriön sekä viiden muun ministeriön viime vuonna allekirjoittamaa sopimusta Helsingin ja Tampereen välisen kasvukäytävä- alueen kasvun vauhdittamisesta.

Lajissaan ensimmäinen sopimus kattaa kolme maakuntaa ja parikymmentä kuntaa. Sen strateginen painopiste on nimenomaan saavutettavuus, etenkin ympäristöä säästäen kuten junaliikenteeseen tukeutuen. Kasvukäytävä on yli 300 000 ihmisen yhtenäinen työmarkkinoiden ja liiketoiminnan alue, joka houkuttelee yrityksiä, kansainvälisiä sijoituksia, asukkaita ja työvoimaa sijoittumaan kestävästi raideliikenteen varteen.

VR päätti vuoden 2016 lopulla, että 29 kaukojunaa ajaa Hämeenlinnan ohi pysähtymättä. Hämeenlinnan seudun asukkaat ja kasvukäytävälle sijoittuvien yritysten työntekijät menettivät säännöllisen ja ennustettavat junaliikenteen aikataulut, joita myös paikallisbussien linjarakenne tuki. Valtiovallan ja kuntien yhteinen tavoite kasvukäytävän kehittämisestä ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä on tällä päätöksellä vaikeutunut vakavalla tavalla.

Erityisiä vaikeuksia päätös aiheuttaa epäsäännöllistä tai toimistotyöajasta poikkeavaa työtä tekeville sukkuloijille, kokousmatkalaisille, opiskelijoille, pienten lasten vanhemmille sekä kulttuuripalveluiden käyttäjille. Laajempana vaikutuksena VR:n päätös vaarantaa yleisemminkin luottamusta kaupunkiseutujen kehittämiseen raideliikenteeseen tukeutuen.

Risujen ojentamisella YSS haluaa korostaa valtion ja kuntien yhteistyötä kestävän suomalaisen yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. VR:n tulee vastata yhteistyön haasteeseen – ja ottaa oma vastuunsa koko Suomen taloudelle tärkeän kasvukäytävän kehittämisestä.

Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut ja Risut jaetaan torstaina 26.1.2017 kello 18.30 YSS:n tilaisuudessa Helsingissä FCG toimitalossa osoitteessa Osmontie 34, Käpylä. Lahden kaupungin puolesta Ruusut ottavat vastaan yleiskaavapäällikkö Johanna Palomäki ja maisema-arkkitehti Marja Silvast.

Aiheesta lisää:
Etelä-Suomen Sanomat. Lahdelle ruusuja – kaupungin kaavoitus palkittiin hyvästä työstään. http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2339869.
Helsingin Sanomat. VR sai ison kasan risuja Hämeenlinna-linjauksestaan – hyvittelee nyt hämeenlinnalaisia vähän nopeammilla taajamajunilla. http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005062220.html.
Svenska YLE. Yle Nyheter TV-nytt 19.30 30.1.2017. http://areena.yle.fi/1-3833447
Tuomisaari, Johanna (2015). Lahden yleiskaava strategisen maankäytön suunnittelun työkaluna. Julkaistu Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä http://www.yss.fi/journal/lahden-yleiskaava-strategisen-maankayton-suunnittelun-tyokaluna/.