Ruusut 2013

Yhdyskuntasuunnittelun seura ry. jakaa vuosittain Ruusut -tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Ruusuilla halutaan kannustaa yhdyskuntasuunnittelijoita, kaavoittajia ja muita alan toimijoita viihtyisän ja hyvin toimivan elinympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuonna 2013 Ruusut jaettiin sekä Jyväskylän kaupungille että Maankäyttötieteiden laitoksen YTK -ryhmälle Aalto-yliopistossa.

Jyväskylän kaupungin Ruusut ojennettiin erityisesti sen maankäytön suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneille henkilöille. Kaupungissa on tehty tärkeää, pitkäjänteistä kehitys- ja suunnittelutyötä monella saralla strategisesta suunnittelusta yleis- ja asemakaavoitukseen sekä kaupungin maapolitiikkaan ja paikkatiedon hyödyntämiseen. “Kymppi R”- toimintamallin kehittäminen ja soveltaminen on ollut merkittävää paitsi kaupungille itselleen, myös valtakunnallisena toimintamallina parantamaan tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamista ja eri hallinnonalojen yhteistyötä Suomen kunnissa ja kaupunkiseuduilla.

Jyväskylän ajankohtaisia hyvän yhdyskuntasuunnittelun esimerkkejä ovat mm. Jyväsjärven ympäristön toiminnallinen ja visuaalinen kehittäminen, Kankaan uuden kaupunginosan suunnittelu, Lutakon pitkälti jo toteutunut kaupungin keskustan urbaani jatke, Toivolan vanhan pihan korttelin asemakaavallinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä juuri nyt rakentumassa oleva Äijälänrannan asuntomessualue Jyväsjärven rannalla.

Maankäyttötieteiden laitoksen YTK -ryhmän Ruusut annettiin erityisesti laitoksen kouluttajille koko Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) aikaisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta. Laitos on kouluttanut alusta pitäen suomalaisia, mutta myös virolaisia yhdyskuntasuunnittelijoita monitieteiseltä pohjalta ja valtakunnallisesti. Laitoksen pitkän kurssin eli yhdyskuntasuunnittelun erikoistumiskoulutuksen on läpikäynyt 1500 suomalaista yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijaa. Laitoksen koulutus on ollut opiskelijoiden mielestä silmiä avaavaa ja kiinni ajassa. Se on auttanut tehokkaasti myös alan toimijoiden verkostoitumista. YTK -ryhmä jatkaa koulutustoimintaansa osana uutta maankäyttötieteiden laitosta Aalto yliopistossa. Ruusuilla halutaan kannustaa myös uusimuotoisesti toteutettavaa täydennyskoulutustoimintaa Aalto Pron, Maankäyttötieteiden laitoksen ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Sille on jo haettu uusia innovatiivisia muotoja. Yhdyskuntasuunnittelu on laaja-alaisuudestaan johtuen vaativa toimintakenttä ja siksi myös sen täydennyskoulutuksesta on pidettävä huolta varsinkin kun alaa kohtaa sukupolven vaihdoksen suuri aalto.

Tunnustuksen vastaanottivat Jyväskylän kaupungin puolesta kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, hankejohtaja Anne Sandelin ja asemakaavapäällikkö Leila Strömberg. YTK- ryhmän puolesta tunnustuksen vastaanottivat professori Raine Mäntysalo ja tutkija Mervi Ilmonen sekä kehittämispäällikkö Timo Heikkinen ja liiketoimintajohtaja Petri Lyytikäinen (Aalto PRO).

Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut -tunnustukset jaettiin perjantaina 15.11.2013 Yhdyskuntasuunnittelun seuran pikkujoulujen yhteydessä.