Ruusut 2010

Pyöräilykuntien verkosto Poljin ry on saanut vuoden 2010 Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut-tunnustuksen. Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS ry) jakaa vuosittain Ruusut tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Ruusut jaetaan YSS ry:n pikkujouluissa tiistaina 7.12 klo 18 Ravintola Marianhelmessä (Snellmaninkatu 17). Tilaisuuteen on avoin pääsy.

Pyöräilykuntien verkosto on toiminut pyöräilyn asialla vuodesta 1997. Pyöräilykuntien verkoston päämäärä on pyöräilyn merkittävä lisääminen kestävänä liikennemuotona ja arkiliikuntana, joka tuottaa hyvinvointia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Yhteistyöverkosto toimii voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen muodossa ja siihen kuuluu kuntia ja valtionhallinnon toimijoita sekä yrityksiä ja järjestöjä.

Vuotta 2015 koskevassa Pyöräilykuntien verkoston visiossa pyöräilyn kulkutapaosuus Suomessa on noussut 15 prosenttiin (9 % vuonna 2009) ja pyöräily on tasavertainen osa kaupunkien ja kuntien liikennejärjestelmiä. Pyöräily-ystävällinen yhdyskuntarakenne on kaavoituksen keskeisiä periaatteita ja pyöräilyn sekä kävelyn edistäminen huomioidaan kaikissa yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun prosesseissa. Vuoteen 2015 mennessä pyörätieverkon tasoa on nostettu useissa eri kunnissa ja kuntiin on nimetty pyöräilyn edistämisen vastuuhenkilö. Valtio ja kunnat ovat osoittaneet merkittäviä resursseja myös pyöräilyn muuhun edistämiseen, kuten markkinointiin ja liikkumisen ohjaukseen.

Yhdyskuntasuunnittelun seura pitää pyöräilyn edistämistä tärkeänä yhdyskuntasuunnittelun yleisenä päämääränä. Pyöräilyn kasvattamisen edut ovat moninaisia ja niitä voidaan tarkastella esimerkiksi kansanterveys-, liikenneturvallisuus- ja ympäristönäkökulmista. Kansainväliset esimerkit ympäri maailmaa osoittavat, että pyöräilyä tukemalla tuetaan myös kaupunkien viihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta. YSS ry haluaa kiittää Pyöräilykuntien verkoston monipuolista, avointa ja eri toimijoita yhdistävää aktiivista työtä pyöräilyn edistämiseksi ja toivottaa verkostolle mitä parhainta jatkoa!

Pyöräilykuntien verkoston nettisivut: www.poljin.fi