Ruusut 2006

Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut 2006 saivat arkkitehti Pia Ilonen ja kaavoituspäällikkö Leo Kosonen. Ilonen palkittiin kehittämästään ja Helsingin Arabianrannassa toteutuvasta uusloft-konseptista, Kosonen jalankulku- ja joukkoliikennekaupunkia tukevasta Kuopion Saaristokaupungin suunnittelusta.

Seuran johtokunta valitsi vuoden 2006 Yhdyskuntasuunnittelun Ruusujen saajaksi arkkitehti Pia Ilosen, jonka kehittämä uusloft-konsepti perustuu avoimeen rakentamiseen: asuntorungon sisällä asukas suunnittelee ja rakentaa tilat itse. Uusi, yhden laajan huonetilan loft-asunto on varusteiltaan viimeistelemätön, mutta ostettaessa asumiskelpoinen. Asukkaalle jää mahdollisuus muunnella asuntoa omatoimisesti muuttuvien tarpeiden mukaan. Konseptin kehittämisen lisäksi Ilonen ajoi määrätietoisesti ideansa läpi Helsingin kaupungin hallinnossa ja sai rakennusliikkeen tekemään päätöksen kokeilutalon rakentamisesta Arabianrantaan.Rakennettavan uusloft-talon asuntojen hurja suosio (varauspyyntöjä tehtiin noin 2000) kertoo, että kysyntää tämän kaltaiselle kaupunkikeskustan läheiselle, hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle sijoittuvalle kerrostalovaihtoehdolle on.

Toisen Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut -tunnustuksen sai kaavoituspäällikkö Leo Kosonen, jonka autoriippuvuutta vähentävä yhdyskuntasuunnittelun vyöhykemalli on otettu käyttöön Kuopion lisäksi mm. Suomen ympäristökeskuksessa ja useiden kaupunkien arvioinneissa. Viime vuodet Kosonen on johtanut Kuopion Saaristokaupungin kaavoitusta. Saaristokaupunki on uusien kaupunginosien sarja, joka rakennetaan viidelle Kallaveteen työntyvälle niemelle. Keskeistä kaavassa on se, että se vähentää yksityisautojen tarvetta ja tukee kevyttä ja julkista liikennettä. Uudet alueet liitetään kaupungin keskustaan vuonna 2008 valmistuvalla Saaristokadulla ja aiemmin syrjäinen reuna-alue muuttuu Petosen kaupunginosan ja keskustan väliseksi täydennysrakentamisalueeksi. Suunnittelun myötä rannoilla sijaitsevien omakotitalotonttien kokonaismäärä kaksinkertaistuu ja loma-asutus muuttuu ympärivuotiseksi asumiseksi. Saaristokadun ansiosta bussilinjat voidaan avata jo alueen rakentamisvaiheessa ja uudet kerros- ja rivitalovaltaiset kaupunginosat sijoittuvat pyöräilyetäisyyden päähän keskustasta ja yliopistolta.

Yhdyskuntasuunnittelun seura haluaa tunnustuksillaan korostaa kestävän kehityksen mukaista eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun merkitystä. Molemmat tunnustuksen saajat ovat omalta osaltaan pyrkineet hillitsemään yhdyskuntarakenteen hajautumista ja tarjoamaan laadukkaita vaihtoehtoja yksityisautoriippuvaiselle, kaupunkien reuna-alueiden omakotitaloasumiselle.