Ruusut 2003

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry jakaa vuosittain Yhdyskuntasuunnittelun
Ruusut-tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun
hyväksi. Vuoden 2003 Ruusut jaettiin seuran vuosikokouksessa keskiviikkona 24.3.2003 Pressi-klubilla Helsingin rautatieasemalla.

Seuran johtokunta valitsi vuoden 2003 Ruusun saajaksi Vantaan kaupunkisuunnittelun
sen työstä onnistuneen asuinympäristön kehittämiseksi Kartanonkosken asuntoalueella.

Tiivis ja matala rakentaminen on viime vuosina noussut kiinnostuksen kohteeksi. Etenkin pääkaupunkiseudun niukat tonttireservit ovat vauhdittaneet pyrkimyksiä etsiä vaihtoehtoja omasta talosta haaveilevien kasvavalle joukolle. Vantaan Kartanonkoski sijoittuu typologialtaan tiivismatalan ja perinteisen kivikaupungin välimaastoon. Asuntoalueen sijoittaminen suurten teitten kainaloon lentokentän läheisyyteen ja toisaalta Vantaanjoelle avautuvan valtakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman väliin on toteutettu rakennettua ympäristöä eheyttäen. Viereinen Backaksen kartanomiljöö on säilytetty ja sen arkkitehtuuri on antanut vaikutteita uuteen rakennuskantaan. Tuloksena on identiteetiltään vahva asuntoalue, jonka suunnittelussa on havaittavissa sisäinen ideologia ja arkipäivän merkitystä korostava asenne. Avainsanoja Kartanonkoskella ovat naapurusto, lähiympäristö, inhimillinen mittakaava, pehmeys, mielenkiintoiset katutilat, vaihtelevat korttelinäkymät, tunnistettavat reitit, pysyvyyden ja turvallisuuden tunteet. Julkinen ja yksityinen tila liittyvät toisiinsa paikoin lähes saumattomasti. Yksityisyys kohtaa yksilöllisyyden tavalla joka on omiaan herättämään asukkaassa luottamusta. Nämä piirteet ovat tehneet alueesta suositun.

Kaavaan on vaikuttanut vuonna 1998 järjestetty kutsukilpailu, jonka voitti Djurgårdsstadens Arkitekter. Alueelle on tuotu 1920-luvun klassismin ja puutarhakaupungin piirteitä. Tulosta arvostelleet ovat pitäneet aluetta jäljitelmänä ja epäaitona paluuna menneeseen. Hyvä asuinympäristö, koti, ei kuitenkaan aina synny akateemisesta tai huipputrendikkäästä arkkitehtuurista. Keinot voidaan ammentaa myös perinteestä tai sitten voidaan etsiä aivan uusia uria.

Kartanonkosken alueen onnistumisen taustalla on kaavoittajan määrätietoinen ja paikoin rohkea ote. Ainutkertaisena, ympäristöönsä sitoutuneena alueena Kartanonkoski muodostanee yhden merkittävän vaiheen kohti tunnistettavien ja persoonallisten asuinalueiden tuotantoa. Vantaan kaupunkisuunnittelu ansaitsee tunnustuksen rohkeasta ja ennakkoluulottomasta ratkaisusta. Kartanonkosken peruskonsepti syntyi alueen kaavoittajan, aluearkkitehti Timo Kallaluodon toimesta. Eriksson Arkkitehdit Oy kutsuttiin maanomistajien edustajaksi asemakaavoituksen lähtiessä asemakaavakilpailun ratkettua liikkeelle. Onnistunutta lopputulosta tuki yksityiskohtainen lähiympäristösuunnitelma ja rakentamisohje.

Yhdyskuntasuunnittelun Ruusut ja Risut jaettiin nyt neljännen kerran peräkkäin. Seuran
johtokunta valitsi tunnustusten saajan jäseniltä tulleitten ehdotusten joukosta.