Seura

YSS logo
Föreningen för samhällsplanering – The Finnish Society of Urban Planning

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry perustettiin vuonna 1959 yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen foorumiksi, missä käsitellään rakennettuun ympäristöön, suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä.

Seura järjestää seminaareja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, ekskursioita, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Tapahtumista tiedotetaan verkkosivujen lisäksi jäsenten sähköpostilistalla, Facebookissa ja Twitterissä. Seura julkaisee säännöllisesti Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu.

Jäsenistöömme kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia, alan tutkijoita ja muita yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita. Seuralla on noin 350 jäsentä ja lisäksi yhteistyöjäseniä. Oulussa toimii vireä paikallisosasto.

YSS ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.