Yhdyskuntasuunnittelu-lehti

Suomalainen kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen julkaisu.

Yhdyskuntasuunnittelu-lehti on vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita ja alan ajankohtaista keskustelua tarjoava foorumi.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Numerot vuodesta 2019 alkaen

Vuodesta 2019 lähtien lehti on julkaistu journal.fi-alustalla (avoin lukuoikeus).

Numerot vuosilta 2013-2018

Numerot ennen vuotta 2013