Kirjoituksia vuosien varrelta

2012

Raine Mäntysalo & Kaj Nyman: Suunnittelu kielipelien politiikkana. Yhdyskuntasuunnittelu 2012:4, 33-51.

Vivi Niemenmaa & Kaisa Schmidt-Thomé: Megaprojektista megaprotestiksi – mistä Stuttgartin suunnittelukonfliktissa on kyse? Yhdyskuntasuunnittelu 2012:4, 53-72.

Maria Salonen, Tuuli Toivonen & Mari Vaattovaara: Arkiliikkumisen vaihtoehdoista monikeskuksistuvassa metropolissa: Kaksinäkökulmaa palvelujen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Yhdyskuntasuunnittelu 2012:3, 8-27.

Tikli Loivaranta & Päivi Rannila: Soveltavan draaman työpajat osana vuorovaikutteisensuunnittelun tiedonrakennusprosessia. Yhdyskuntasuunnittelu 2012:3, 27-45.

Eija Hasu: Kodista monikotoisuuteen – uusinäkökulma asumisen tutkimukseen. Yhdyskuntasuunnittelu 2012:3, 46-64.

Ari Jokinen, Eveliina Asikainen, Pertti Ranta & Ville Viljanen: Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelu 2012:1, 7-22.

2011

Janne Varjo & Mira Kalalahti: Koulumarkkinoiden institutionaalisen tilan rakentuminen. Yhdyskuntasuunnittelu 2011:4, 8-25.

Pekka Piiparinen: Kun rakennus ei kuollutkaan:tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleen rakentamispyrkimyksissä. Yhdyskuntasuunnittelu 2011:4, 26-42.

Hannu Airola: Meluvaikutukset kaavoista ja korkein hallinto-oikeus. Yhdyskuntasuunnittelu 2011:4, 43-55.

Elina Eskelä: Kansainvälisten osaajien asumistyytyväisyys pääkaupunkiseudulla, Yhdyskuntasuunnittelu 2011:3, 7-23.

Risto Haverinen & Antti Kouvo: Milloin naapurinasiat kuuluvat sinulle? Naapurihäiriöihin puuttuminen ja niihin mukautuminen, Yhdyskuntasuunnittelu 2011:2, 8-27 .

Heikki Uimonen: Tarkkaile ympäristöäsi! Kuuntelukävelyt ja äänittäminen äänimaiseman laadullisen arvioinnin välineinä, Yhdyskuntasuunnittelu 2011:1, 44-58.

Aura Neuvonen: Kaupungissa omin korvin, Yhdyskuntasuunnittelu 2011:1, 59-73.

Outi Ampuja: Meluongelman muotoutuminen ja urbaanin äänimaiseman arviointi­kriteerit Helsingissä 1950-­luvulta nykyaikaa, Yhdyskuntasuunnittelu 2011:1, 8-24.

2010

Maroš Krivý: The idea of empty space. Pro Kaapeli movement and the cable factory inHelsinki, Yhdyskuntasuunnittelu 2010:3, 9-25.

Sanna Iltanen: SLEUTH-­simulaatiomallin soveltaminen maankäytön muutosten ja skenaarioiden hallinnassa, Yhdyskuntasuunnittelu 2010:2, 24-40.

Helena Tuorila & Katri Koistinen: Kokemuksia eläytymismenetelmän käytöstä elinympäristön tutkimisessa, Yhdyskuntasuunnittelu 2010:2, 8-23.

Kimmo Lapintie: Intohimon hämäräkohde. Mitä asukas haluaa? Yhdyskuntasuunnittelu 2010:2, 41-57.

Antti Vasanen: Asuinpaikkana kaupungin keskusta. Asumispreferenssit ja asumisviihtyvyysTurun keskustassa, Yhdyskuntasuunnittelu 2010:1, 6-23.

2009

Anssi Joutsiniemi: Täydennysrakentamisen mahoja ja machoja, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:4, 80-87.

Lasse Peltonen & Jonna Kangasoja: Konfiktienkartoitus suunnittelun apuvälineenä, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:4, 88-97.

Jonne Hytönen: Asukkaan näkökulma täydennysrakentamisen oikeudenmukaisuuteen, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:4, 98-105.

Veli-Pekka Tynkkynen: Maantieteellisestispesifi hallintatapa ja aluesuunnittelun valtatutkimus, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:3, 24-37.

Mats Franzén: Between pleasure and virtue. The ambivalences of public space today, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:3, 6-23.

Sanna Koskinen: Lasten ja nuorten osallistumisen riemu ja raamit, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:2, 26-45.

Marketta Kyttä, Anna Broberg & Maarit Kahila: Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani ympäristö, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:2, 6-25.

Mikko Hietaranta: Huumehoitoyksiköiden aiheuttamat pelot lähiasukkaiden keskuudessa -Tapausesimerkkinä Munkkisaarenkatu 16:n yksiköt, Yhdyskuntasuunnittelu 2009:1, 8-23.

2008

Sari Puustinen: Konfliktienhallinta ja kaavoittajan uusi valtuutus, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:3, 35-55.

Lasse Peltonen, Johanna Tuomisaari & Vesa Kanninen: Kaavavalitukset ja koettu oikeudenmukaisuus, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:3, 11-34.

Anna-Maija Kohijoki: Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Turussa, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:2, 6-25.

Jukka Jormola: Vesisuhteiden hallinta kaupunkisuunnittelussa, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:1, 40-54.

Kimmo Lapintie: Ilmastonmuutos ja elämän virta, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:1, 24-39.

Haila Yrjö: Kaupunki luonnonmuodostumana, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:1, 6-23.

2007

Samuli Alppi & Kimmo Ylä-Anttila: Verkostourbanismi, Yhdyskuntasuunnittelu 2007:2, 10–26.

Terttu Pakarinen: Metakkaa metaforista – kaupunkikäsityksen muutostiedollisena ongelmana, Yhdyskuntasuunnittelu 2007:2, 27–43.

Jenni Partanen & Anssi Joutsiniemi: Simulaatiokaupungin kompleksisen kehityksen hallinnassa, Yhdyskuntasuunnittelu 2007:2, 44–63.

Markus Laine, Helena Leino & Minna Santaoja: Keskustan rajattu merkitys – tapaus Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava. Yhdyskuntasuunnittelu 2007:1, 6–21.

2006

Antti Tanskanen, Olli Viljanen & Mikko Hietaranta: Kappeli kauppakeskuksessa – näkökulmia uudenlaiseen uskonnolliseen tilaan. Yhdyskuntasuunnittelu 2006:4, 6–21.

Sebastian Roché: Ranskan vuoden 2005 mellakat: syttymissyyt ja leviämisprosessi. Yhdyskuntasuunnittelu 2006:3, 6–24.

Aleksi Aaltonen: Rakennushankkeen muotoutuminen moniaineksisena prosessina – esimerkkinä Ilmatieteen laitoksen ja Merentukimuslaitoksen yhteisen toimitalon syntyvaiheet. Yhdyskuntasuunnittelu 2006:2, 24–45 .

Turo-Kimmo Lehtonen: Kaupungin aineksia. Yhdyskuntasuunnittelu 2006:2, 6–23.

Helena Leino: Vallan dynamiikka Vuoreksessa – näkökulma kansalaisosallistumisen määrittelykamppailuun. Yhdyskuntasuunnittelu 2006:1, 6-19.

2005

Tuija Aarnio: AravarakentamistaTurussa vuosina 1949-53. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:4, 8–22.

Timo Kalanti: Maantiellä lentämisen unelma – vapaus, voima ja depressio. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:3, 24–45.

Johanna Taskinen: Infrastruktuurin tarjonnassa kysynnän hallintaan –Foucault’lainen tulkinta liikennepolitiikan kehityksestä. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:3, 8–23.

Timo Kopomaa: Kriisioloihin varautunut kaupunki. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:2, 6–26.

Nina Nygren: Liito-orava kaavoituksessa – Ojalan tapaus Tampereella. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:2, 27–46.

Sirpa Tani: Ladchester, Madchester, Gaychester: Manchesterin imagot ja mediamielikuvat. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:1, 8–27.

Seija Ridell: Maankäyttöpeli mediatilassa. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:1, 28–48.

Auli Harju: Asukkaat ja mediajulkisuus tamperelaisessa postilaatikko kiistassa. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:1, 50–60.

Tanja Sihvonen: Esikaupunkielämä pelissä: The Sims. Yhdyskuntasuunnittelu 2005:1, 61–77.

2004

Jaana Nevalainen: Kaupungista puhumisen tavat vallankäytön välilneinä. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4, 13–29.

Lasse Peltonen: Paikallisen hallintatavan polkuriippuvuus. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4, 30–50.

Jonna Kangasoja: Taloudellisin ja järkevin ratkaisu. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4, 51–69.

Mervi Ilmonen & Lasse Peltonen: John Foresterin haastattelu. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4, 106–125.

2003

Matti Visanti: Suomalainen kaupunki? Yhdyskuntasuunnittelu 2003:4, 36–43.

Hanna Mattila: Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus. Yhdyskuntasuunnittelu 2003:2, 55–71.

2002

Sampo Villanen & Mervi Ilmonen: Henri Lefebvren keskeisiä käsitteitä. Yhdyskuntasuunnittelu 2002:3–4, 38–39.

Anne Haila: Patrick Le Galès ja eurooppalainen kaupunki. Yhdyskuntasuunnittelu 2002:1, 28–38.

2001

Anneli Juntto: Miksi pääkaupunkiseutua vaivaa toistuva asuntopula?Yhteiskuntasuunnittelu 2001:3, 51–61.

Kimmo Lapintie: Suunnitteluargumentaation analyysi ja arviointi. Yhteiskuntasuunnittelu 2001:1, 4–25.

2000

Katarina Nylund: Place and cultural identity in the segregated city. Yhteiskuntasuunnittelu 2000:3, 8–27.

Kaj Nyman: Maankäyttö– ja rakennuslaki: henki vai kirjain?Yhteiskuntasuunnittelu 2000:2, 6–16.

1998

Mervi Ilmonen: Fortelainen kaupunki. Yhteiskuntasuunnittelu 1998:1, 4–9.

1995

Hille Koskela: Sähköinen silmä on ystäväsi. Yhteiskuntasuunnittelu 1995:3, 4–15.

1994

Kimmo Lapintie, Briitta Koskiaho & Terttu Pakarinen: Kaupunkitutkimuksellisia haasteita 1990–luvulla. Yhteiskuntasuunnittelu 1994:3, 34–44.

1993

Terttu Pakarinen: Jäähyväiset tieteelliselle suunnittelulle. Yhteiskuntasuunnittelu 1993:4, 4–15.

1990

Anja Kervanto Nevanlinna: Arkkitehti katsoo amerikkalaista kaupunkia. Yhteiskuntasuunnittelu 1990:3–4.

1989

Kari Silfverberg: Yhdyskunnat ja ilmastonmuutos – suunnittelun lähtökohdat muuttuvat rajusti. Yhteiskuntasuunnittelu 1989:3, 26–32.

1986

Christer Bengs, Sini Ellilä & Sauli Rouhinen: Kamppi-Töölönlahti – arvioivia pohdintoja. Yhteiskuntasuunnittelu 1986:3, 2-8.

Jussi Rautsi, J.-P. Roos, Sauli Rouhinen, Mikael Sundman & Paavo Uusitalo: Arkkitehdit; käsityöläismestareista tohtoreiksi (osa II). Yhteiskuntasuunnittelu 1986:1, 4–13.

1979

Reima Pietilän haastattelu. Haastattelu on tehty uutistoimisto TASS:lle neuvostoliittolaista arkkitehtikuntaa varten. Yhteiskuntasuunnittelu 1979:1, 14–17.