Vuoden kaupunkirjoituspalkinto YS-lehden tuoreelle päätoimittajalle

Vuoden 2016 kaupunkikirjoituspalkinto Sirkku Wallinille

Yhdyskuntasuunnittelu-lehden tuore päätoimittaja Sirkku Wallin palkittiin Kaupunkitutkimuksen päivillä vuoden 2016 kaupunkikirjoituspalkinnolla artikkelistaan ”Kaupunkisuunnittelua ja itseorganisoituvaa toimintaa, kertomus Helsingin Herttoniemen muutoksesta”.  Monipuolinen artikkeli käsittelee asukkaiden ja muiden toimijoiden itseorganisoitumista sekä kaupunkisuunnittelun hankkeita kaupunginosan kehittämiseksi.

Wallin osoittaa artikkelissaan kiinnostavasti, että kaupunginosien monipuolinen kehittäminen vaatii eri toimijoiden säännöllistä, jatkuvaa sekä hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä. Helsingin Herttoniemessä toteutetussa pitkäaikaisessa osallistuvassa toimintatutkimuksessa selvisi, että kaupunkisuunnittelussa pitää huomioida useiden toimijoiden yhteistyö, sillä kaupunkisuunnittelu yksin ei selviä kaupunginosan kehittämistehtävästä. Sen sijaan kaupunginosatasoisten osallisuusrakenteiden olemassaolo edesauttaa suunnittelua ja toteutusta sekä edistää kaupunginosan tasapainoista kehitystä. Wallin päättää artikkelinsa toteamalla, että “kaupungin kehityksen näkökulmasta osallistuva kaupunkisuunnittelu ei ole vain paremmin käyttäjien tarpeisiin soveltuvan ympäristön suunnittelua, vaan avoimen, yhtäläisiä mahdollisuuksia tarjoavan yhteiskunnan rakentamista”. Artikkeli osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun suunnittelun ja kansalaisyhteiskunnan toimijuudesta kaupungin rakentumisessa.

Vuoden kaupunkikirjoituspalkinto jaetaan uutta tietoa tuovalle, aiheenvalinnaltaan, näkökulmaltaan ja käsittelyltään itsenäiselle, omaperäiselle ja kiinnostavalle artikkelille. Vuoden 2016 palkinnosta kilpaili kaikkiaan 13 kaupunkia, kaupunkilaisia tai kaupunkisuunnittelua käsittelevää artikkelia. Palkinnon valitsivat yhteisesti Yhdyskuntasuunnittelun, Suomen kaupunkitutkimuksen ja Tulevaisuuden tutkimuksen seurojen edustajat.  Artikkeli on julkaistu Alue ja Ympäristö -lehden numerossa 1/2015.

Lari Teittinen

Lari Teittinen

YSS ry:n taloudenhoitaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *