Yhdyskuntasuunnittelu-lehti hakee uutta päätoimittajaa 1.1.2020 alkaen

Yhdyskuntasuunnittelu -lehti on johtava kaupunkitutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun tieteellinen lehti Suomessa. Sitä julkaisee Yhdyskuntasuunnittelun seura ry., joka on perustettu 1959. Lehden julkaiseminen aloitettiin vuonna 1963.

Yhdyskuntasuunnittelu -lehti on avoimesti verkossa ilmestyvä, JUFO-luokiteltu tieteellinen sarjajulkaisu. Lehdessä julkaistaan yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa osoitteessa www.journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu. Tilaajille lehti toimitetaan myös painettuna. Lehti yhdistää kaupunkitutkimuksesta sekä kaupunki- ja aluesuunnittelusta kiinnostuneita tutkijoita, suunnittelijoita, arkkitehteja ja muita rakennetun ympäristön ammattilaisia. Lehti tarjoaa tieteellisen forumin korkeatasoisten artikkelien julkaisemiseen. Ajoittain julkaistaan aihepiiriltään rajatumpia ajankohtaisia teemanumeroita.

Päätoimittaja vastaa lehden toimituksesta ja tieteellisestä linjasta, osin myös taloudesta. Päätoimittajana sinulla on näköalapaikka monitieteiseen yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen kenttään ja sen toimijoihin. Päätoimittajaa avustavat toimitussihteeri ja lehden toimituskunta, taiton tekee ammattilainen. Lehden tulevaisuuden haasteita ovat sisällön kehittäminen edelleen, valtakunnallisen näkyvyyden parantaminen sekä tilaaja- ja kirjoittajaverkoston laajentaminen. Päätoimittajakausi on kolmen vuoden mittainen. Päätoimittajalle ei makseta palkkiota.

Päätoimittajanvalinnassa painottuvat seuraavat asiat:
• Yhdyskuntasuunnittelun hyvä tuntemus
• Ylempi korkeakoulututkinto kaupunkitutkimuksen tai yhdyskuntasuunnittelun alalta,
tohtorin tutkinto katsotaan hakijalle eduksi
• Julkaisukokemus tieteellisissä journaaleissa (Scopus-luokiteltuja julkaisuja tulee olla useita)
• Tieteellisen vertaisarviontimenettelyn tuntemus
• Laaja yhteistyöverkosto tutkimuslaitosten sekä hallinnollisten suunnitteluorganisaatioiden kanssa
• Kiinnostus tieteellisen julkaisemisen kehittämiseen, mikä edellyttää esimerkiksi sähköisen julkaisemisen alustojen ja avoimen julkaisemisen periaatteiden tuntemusta
• Hyvät yhteistyötaidot

Lisätietoja antavat:
Marja Salmela, YSS:n puheenjohtaja, marru.salmela@gmail.com; puh. 040 386 317
Sirkku Wallin, lehden nykyinen päätoimittaja, sirkku.wallin@aalto.fi; puh. 040 515 6170

VAPAAMUOTOISET HAKEMUKSET PYYDETÄÄN LÄHETTÄMÄÄN 30.9.2019 MENNESSÄ OSOITTEESEEN YSS@YSS.FI.

Liitä hakemukseen myös ansioluettelo (CV) ja julkaisuluettelo.