Kaupunkitutkimuksen päivät 2022

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 28.-29.4.2022 Tampereella teemalla Kestävä kaupunki.

Kaupunkitutkimuksen päivät 2022 pyytää ehdotuksia kestävää kaupunkia käsitteleviksi työryhmiksi. Työryhmät voivat perustua empiiriseen tutkimukseen tai kestävyyden ja kaupunkien teoreettis-käsitteelliseen tarkasteluun.

Päivien tavoitteena on pohtia kaupunkien kestävyyden ulottuvuuksia ja tunnistettavuutta. Miten kaupungin kestävyys määritellään ja minkälaista kestävyyttä tarvitaan? Onko urbaani elämäntapa kestävää? Millaisia arvoristiriitoja ja epävarmuuksia kestävän kehityksen ratkaisuihin liittyy, ja miten monitieteisellä ja tieteidenvälisellä yhteistyöllä voidaan edistää muutosta kohti kestävämpiä kaupunkeja? Miten teknologia ja digitalisaatio kietoutuvat kaupunkien sosiaaliseen ja tilalliseen rakentumiseen? Kuka käyttää valtaa kestävyyden määrittelyissä? Entä millaisia tulkintoja kaupungistumisesta, kestävyydestä ja kaupunkiyhteisöistä syntyy, kun eri sukupolvien ja ihmisryhmien sekä materiaalisuuden ja monilajisuuden perspektiivit kohtaavat kulttuurisesti ja sosiaalisesti monimuotoistuvassa yhteiskunnassa? Kuinka kaupunkien kestävyyttä on lähestytty aikaisemmin, ja miten menneisyydessä tehdyt tulkinnat ja kaupunkiutopiat voivat lisätä ymmärrystämme siitä, mikä on mahdollista? Kuinka kaupunkien kykyä ennaltaehkäistä kriisejä ja sopeutua niihin voidaan vahvistaa?

Kutsumme kaikkia monipuolisesti kestävästä kaupungista kiinnostuneita osallistumaan Kaupunkitutkimuksen päiville Tampereelle. Päivät pyritään järjestämään pääosin paikan päällä, mutta seuraamme tarkasti koronatilannetta. Toivomme työryhmäehdotuksia 10.1.2022 mennessä. Kannustamme tekemään ehdotuksia, jotka vahvistavat tieteidenvälistä keskustelua. Ehdotukseen tulee sisältyä työryhmän otsikko, esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö sekä työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä maksimissaan 3500 merkkiä). Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: kaupunkitutkimuksenpaivat2022(a)tuni.fi.