Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu 1.11.

Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu – case Lisää kaupunkia

Keskustelutilaisuus ti 1.11. klo 16.00–18.30
Laituri, Narinkka 2, Helsinki

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä edustaa uudenlaista kansalaistoimintaa, jonka luonteesta, toimintatavoista ja vaikutusvallasta esiintyy vaihtelevia käsityksiä sekä kansalaisten että kaupunkisuunnittelun ammattilaisten parissa. Onko kyse kansalais- vai poliittisesta liikkeestä? Ketkä saavat ryhmässä puhua ja mistä? Keitä ryhmä edustaa ja keitä ei? Miten ryhmä vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun ja paljonko sillä on vaikutusvaltaa? Onko yksi kansalaisryhmä vallannut kaupunkisuunnittelua koskevan kansalaiskeskustelun kentän?

Tarkoituksena on käydä avoin keskustelu, jolla lisätään ymmärrystä sekä LKH-ryhmästä että uusista kansalais- ja poliittisen toiminnan muodoista yleisemmin.

Tilaisuuden järjestävät Yhdyskuntasuunnittelun seura ja Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana –tutkimushanke, www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com. Tapahtumakutsu löytyy myös Facebookista ja keskustelua voi käydä Twitterissä #kaupunkiaktivismi.
Ohjelma

– Pasi Mäenpää & Maija Faehnle, Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke, Helsingin yliopisto: Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä uutena kansalaistoimijana
– Tutkija Salla-Maaria Laaksonen, Helsingin yliopisto & tutkija Merja Porttikivi, Aalto-yliopisto: Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskustelujen kautta: case Lisää kaupunkia Helsinkiin

Kommenttipuheenvuorot:
– Liisa Horelli, ympäristöpsykologian dosentti, Aalto-yliopisto
– Kimmo Lapintie, yhdyskuntasuunnittelun professori, Aalto-yliopisto
– Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
– Mikko Särelä, Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä

Vapaata keskustelua

Puheenjohtajana toimii professori emeritus Harry Schulman. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Lari Teittinen

Lari Teittinen

YSS ry:n taloudenhoitaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *