Pääkaupunkiseudun hyvä- ja huono-osaiset klusterit ja niiden muutos 2007–2012

Juho Kiuru

FM, erikoissuunnittelija, Espoon kaupunki, yleiskaavaosasto (virkavapaalla 1.9.2015-, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos)