Markkinoihin sopeutuvan maankäytön ohjausjärjestelmän esimerkkitapaus

Pertti Maisala

Arkkitehti, asemakaavapäällikkö (eläkkeellä), Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto