”Budjetoi puisto” –peli – osallistuvan budjetoinnin kokeilu Suvelan asukaspuiston suunnittelussa

Kai Fogelholm

FM, projektipäällikkö, Espoon kaupunki. TYT Esikunta. kai.fogelholm@espoo.fi