1956: Man’s Role in Changing the Face of the Earth

Pertti Maisala

Arkkitehti, asemakaavapäällikkö (eläkkeellä), Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto